KPN ordnar vuxenkurser som vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om Katolska kyrkans tro. KPN ordnar även speciella kurser som vänder sig till kateketer. Och så gör vi events som är till för alla!

Alla kurser och events sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vuxenutbildning 2018

Tidigare kurser och events

Vuxenutbildning 2017