Inspirationskväll för kateketer i Luleå

Datum: 11 mars kl 19-21

Plats: S:t Josef Arbetarens församling, Luleå

Enligt biskopens riktlinjer för katekes är det kateketens uppgift »att låta människan möta Gud«. Det är stort! Hur kan vi stötta varandra i denna
uppgift? Vad kan KPN erbjuda?


Under kvällen kommer vi upptäcka olika vägar och metoder som kan berika oss i vår kallelse som kateketer.


kursledare: Ulrika Erlandsson.

Anmälan


Affischen som pdf