Ska vi lyda?

Datum: Onsdag 3 april 2024 Kl 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren

pater Jörg Nies SJ.

Begreppet lydnad används sällan i dag; oftast undviks det och kritiseras ibland starkt. Samtidigt anses lydnad vara viktigt i den kristna traditionen. Hur kan berättigade frågor om hur lydnad bör förstås bemötas? Bör man överhuvudtaget fortfarande lyda idag? Vilken är den teologiska och ignatianska bakgrunden vad gäller lydnad?

PaterJörg Nies tillhör jesuitorden och är verksam i S:ta Eugenia katolska församling. Under våren 2024 disputerar han vid det påvliga universitet Gregoriana på en avhandling om lydnadslöftet. P Jörg ingår i tidskriftens Signums redaktion.

OBS! Detta föredrag kommer inte spelas in. Bra att vara med live!

Anmälan

Affischen som PDF