Inspirationsdag för kateketer och andra nyfikna i Eskilstuna

Datum: 19 november 2022, KL 9:30-15:00

Plats: Heliga korsets församling i Eskilstuna

Grundkurs

Hur kan jag förmedla tron och gemenskapen med Gud till andra?

Kursen tar upp följande:

  • Biskopens Riktlinjer för katekes.
  • KPNs hemsida och material.
  • Praktiska tips i det kateketiska uppdraget.
  • Pedagogiska grunder.

Kursledare: Ulrika Erlandsson, ordförande Katolska pedagogiska nämnden

Affischen som PDF

Anmälan Studieförbundet Bilda