Lek för Guds skull våren 2023

Datum: 3-5 mars 2023

Plats: Heliga hjärtas kloster på Omberg

"Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker", sade Herakleitos träffande. Kursen presenterar en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man leka i kyrkan?

Kursledare: P. Fredrik Heiding SJ

Ur Ordspråksboken, Visheten talar om sig själv:

Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom, jag lekte i hela hans värld och gladde mig med människorna. Hör nu på mig, mina barn. Lyckliga de som följer min väg. 

Ords 8:30-31

Program

Fredagen den 11 november 

17.45  Mässa 

18.30   Kvällsmat

19.30   Välkomst- och presentationsrunda 

Introduktion till kursen Introduktion plus kap. 1–3 Praktiska exempel

21.15  Completorium 

Därefter samtal, umgänge

 

Lördagen den 12 november 

08.00   Laudes 

           Därefter frukost

09.30  Kurspass Kap. 4 Kreativ och lekfull i alla lägen?

11.00   Kaffe 

11.15   Kurspass Kap. 5 Dygdernas fulländning och lasternas avgrund

12.15   Gemensam bön därefter katolsk mässa 

13.00   Lunch

15.00   Två kurspass med kort kaffe rast Kap. 8 Är Gud lekfull? Kap. 9 Hade Jesus humor?

17.00   Vesper

18.15   Kvällsmat

19.30   Kurspass          Frågesport med saxofon

20.00   Completorium 

20.30   Därefter gruppsamtal och samvaro med tilltugg.

 

Söndagen den 13 november 

08.00  Laudes 

08.30  Högmässa 

Därefter frukost

10.00  Kurspass           Kap. 6 Liturgi som lek – Får man leka i kyrkan?

10.45  Kortpaus

11.00  Kurspass           Kap. 7 Dårskap för Kristi skull

11.45  Utvärdering, frågor, avslutning

13.15  Lunch

Avresa

.

 Saxat från deltagarnas utvärdering från tidigare genomförande av kursen:

  • Bra program, bra upplägg, mycket bra innehåll på denna kurs.
  • Många centrala och intressanta frågeställningar togs upp.
  • Musikquizet med psalmer blev jättekul! 
  • Pater Fredrik är en fantastisk föreläsare!
  • Denna kurs var givande även för kateketer.
  • Fin blandning av föreläsning, liturgi, gemenskap och goda måltider.

KPN följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid genomförandet av våra kurser.

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1200 kr/helg.

Kateketer betalar 650 kr och ungdomar (max 28 år) 350 kr.

 

Hur fungerar anmälan?

  1. Efter att du fyllt i uppgifterna nedan under ”Anmäl dig här” och klickat på ”skicka” får du en automatisk bekräftelse med e-post. Nu vet du att din anmälan har registrerats (”Tack för din anmälan”).
  2. Efter någon dag får du en personlig e-post från KPNs kansli om att du fått plats på kursen (eller att den är fullbokad). Här får du också en anmodan om att betala en anmälningsavgift på 200 kr till KPNs konto 119-2053. Detta för att du ska kunna behålla din plats. Denna anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
  3. Två veckor innan kursstart får du praktisk information om kursen.

Ifall det skulle bli aktuellt med avanmälan

Avanmälan måste ske senast 1 vecka före kursstart. Om avanmälan inkommer senare fakturerar KPN 50% av den totala kursavgiften, om den inkommer dagen innan faktureras hela kursavgiften. Detta beror på att de kursgårdar där KPN förlägger sina Vuxenutbildningar har dessa villkor.

Affischen som pdf