Hör mig när jag ropar

Datum: Onsdag 17 november 2021 Kl 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Sr. Christina Hennig.

Syster Christina Hennig arbetar inom sjukhussjälavården och får ofta träffa människor som befinner sig i en svår livssituation. Livet kanske inte blev som man tänkt, tillvaron kan ha ställts på ände. Vid dessa möten krävs en förmåga till närvaro, att lyssna aktivt och vara medlidande utan att ha svar eller råd. I ett kärleksfullt bemötande vara med och bära även det som är allra mest smärtsamt...

Syster Christin Hennig SND tillhör ordenskongregationen Sisters of Notre Dame, själavårdare på Huddinge sjukhus.

Anmälan: https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

 

Affischen som pdf