Och där var många andra kvinnor - en bortglömd frihetsrörelse

Datum: Tisdag 18 maj 2021 kl 19-20

Plats: ZOOM

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren syster Sofie Hamring OP.

Det finns en föreställning om att kristendomen försämrade livet för kvinnor. Syster Sofies bok Och där var många andra kvinnor... (2020) visar att kristendomen innebar en förbättring för kvinnor i yrkeslivet, i politiken, i äktenskapet och i det intellektuella livet. Detta nådde sin höjdpunkt under medeltiden. Med hennes bok behöver vi revidera bilden av hur kvinnor påverkades av kristendomen.

Syster Sofie är dominikansyster i Rögle kloster och har gjort sig känd som författare till ett flertal böcker, inte minst inom ämnet kroppens teologi.

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/97971596342

Anmälan

 https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

Affisch som pdf