Inspiration för föräldrar och kateketer i Skåne

Datum: 4 och/eller 5 februari 2023

Plats: Malmö och Ystad

Utan föräldrarna blir katekesen som en bubbla där livet i kyrkan inte hänger ihop med vardagen. I hemmet sker ”den första katekesen”. Där lär vi oss be och där kan vi få vår barnatro.

Välkommen att få en del input och att glöra några workshop för att lyfta tiden för påsk i församlingen och hemmen.

KURSLEDARE: Jim Lagerlöf, konsulent på KPN

FÖR KATEKETER
4 FEB 2023, kl 17-20.
Maria i Rosengårds församling, MALMÖ
https://www.bilda.nu/

FÖR FÖRÄLDRAR
4 FEB 2023 - kl 13:45-14:30.
Maria i Rosengårds församling, MALMÖ
https://www.bilda.nu/

5 FEB 2023 - kl 12-14
St Nikolai församling, YSTAD,
https://www.bilda.nu/

 

Affischen som PDF