Vuxenkurser

Vill du vara med på höstens vuxenkurser?

* Trons grunder * Leva evangeliet i vardagen * Konst och förkunnelse

Info och anmälan

Kateketens dag

Lördag 25 september 2021 9.30-17

Kateketens dag

Plats: Vår Frälsares kyrka i Malmö

Kateketens dag är en fest då vi samlas runt vår biskop för att stärka varandra i vårt uppdrag som kateketer. Upplev givande möten och intressanta workshops. Vid den högtidliga mässan ger Kardinal Arborelius en särskild välsignelse till kateketer.

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn den 15 augusti

Jungfru Marias upptagning till himlen

"Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse” (Lukas 1:39-56).

 

Läs mer här!

Sycamore - videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Istället för abort

Istället för abort 

Lyssna på Jannikes berättelse!  

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!