Aktuellt

5 oktober 2019 

Franciskusdagen

Familjefest i Kungsträdgården

Mässa med kardinal Anders Arborelius OCD följt av familjefest i parken.

 

Läs mer

 

Vuxenkurs

11-13 oktober 2019

Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

Åh stiftsgård 11-13 oktober

Några av de frågor som behandlas under kursen är vad alla kan veta om Gud, vem trons Gud är, varför kristen tro är förnuftig och relationen tro-vetenskap. Sekularismens vanligaste invändningar och argument kommer att vara en utgångspunkt. 

Läs mer

Resurser

Söndagens evangelium med barn 13 oktober 2019

Herre, vi vill tacka dig

"Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier" (Luk 17:11-16).

Läs mer

Fader vår affisch

Bilderna i denna vackra affisch förklarar orden i Herrens bön.

Finns även som vykort!

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=NYhdoiX4z3w

Från videobloggen

Gillar du...?

För den nyfikne

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Finns det tips på lekar och sånger som passar i katekesen?

Ja, fina lekar hittar du  här!

Tips på bra sånger hittar du här!