INZOOMAT

Med tron i centrum - Maria Montessori

Ulrika Erlandsson 10 mars kl 19- 20

Det är inte så känd att Maria Montessori var djupt förankrad i sin katolska tro. Lär mer om denna inspirerande kvinna!

Läs mer och anmäl dig

SycamOre

SycamOre samtalsgrupp via zoom

Första mötet: torsdag 25 februari kl 19-20

Sycamore är en videokurs om kristen tro och hur man kan leva den idag. Tillsammans med andra får du reflektera över livet och dess mening och utforska grunderna i den kristna tron. Välkommen till tio träffar där du får ställa de stora frågorna!

Läs mer och anmäl dig 

Bibeln

SÖNDAGENS EVANGELIUM FÖR BARN

Andra söndagen i fastan

Härlighetens berg

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. 

(Mark 9:2- 10)

Läs mer

Sycamore - ny videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Istället för abort

Istället för abort 

Lyssna på Jannikes berättelse!  

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

Läs mer