Kateketer

 27 november 2021  Luleå

"Berätta mer" Grundkurs för kateketer

Kursen äger rum i Josef Arbetarens katolska kyrka i Luleå, lördagen den 27 november och riktar sig till dig som är ny kateket eller till dig som vill fortsätta att fördjupa dig och inspireras.  Vi talar om berättandets möjligheter, om kateketens roll och det nya Direktorium för katekes. Det blir också tid för praktiska övningar.

Kursledare är Jim Lagerlöf, konsulent på KPN.

Info och anmälan

 

Inzoomat

Onsdag 1 december 2021 Kl 19-20 Inzoomat

Inkarnationen Guds människoblivande OBS - nytt datum!

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren biskop Anders Arborelius.

Kyrkofäderna sammanfattade den kristna tron så här: Gud har blivit människa för att människan skall bli gudomliggjord. Julmysteriet hjälper oss att komma Gud nära och bli allt mer lika honom.

Info och anmälan

Bibel

Söndagens evangelium för barn 28 november 2021

JESUS KOMMER

Människosonens ankomst
Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig” (Luk 21:25-28).

Läs mer här!

Vad tror du på?

Sycamore, en videoserie om kyrkans tro

En videoserie i 20 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Tid för advent

Tid för advent

Jim på KPN besöker familjen Kegel när de pyntar inför advent.

Se mer på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!