Aktuellt

Vuxenutbildning

Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan

I katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Denna kurs erbjuder en inspirerande inblick i deras spiritualitet.

Åhs stiftsgård, Ljungskile, 15-17 mars 2019

 

Läs mer

 

Kateketkurs

9 februari 2019

Grundkurs för kateketer

Plats: Stockholm

Hur kan jag förmedla tron och gemenskapen med Gud till andra? Kursen tar upp Biskopens Riktlinjer för katekes, KPNs hemsida och material, praktiska tips i det kateketiska uppdraget, pedagogiska grunder.

Läs mer

 

Resurser

 Söndagens evangelium med barn 27 januari 2019

Vi är lemmar i Kristi kropp

"Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många (1Kor 12:12-14)".

Läs merAlla resurser

Material

Ny version: 25 frågor och svar om katolsk tro

Varför behövs påven? Vad är helgon? Har djur samma värde som människor? Ett litet häfte som informerar om kyrkans tro. Häftet har nu utkommit i en ny och bearbetad version.

 

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=LtQuONXq7mM&feature=youtu.be

Från videobloggen

Ministrera - men hur?

Hur gör man när man ministrerar? Hur gör man inte?

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer