Vuxenutbildning

Den 11-13 november 2022, Marielund - Stockholm

Lek för Guds skull

"Människan är som allra bäst när hon grips av samma allvar som barnet när det leker", sade Herakleitos träffande. Kursen presenterar en lekens teori och praktik, en vision om att det är möjligt att vara lekfull i livets alla situationer. Frågor som behandlas: Är Gud lekfull? Får man leka i kyrkan?

Läs mer 

Event

Franciskusdagen 1 oktober 2022

”Tack gode Gud för allt som finns”, sa den helige Franciskus och ville lära oss människor att se skapelsen som en Guds gåva att vårda. Allt, växter, djur och människor kan tillsammans leva till Guds ära.

Läs mer

Bibel

Söndagens evangelium för barn 14 augusti 2022

Jungfru Marias upptagning till himlen

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. (Lukas 1:39-56).

Läs mer här!

Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament 

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer!

 

 

Katekes hemma 

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

 

Läs mer!