Inzoomat

INZOOMAT Katolsk folkbildning online

FÖR DIG SOM EN DAG SKA DÖ 

onsdag den 11 november kl 19-20

Mitt i chocken, mitt i sorgen – vad händer när någon närstående dör? I Sverige har döden professionaliserats, många har aldrig sett någon avliden och när vi ställs inför döden lämnas vi ofta ensamma. Hur ser vi på döden i katolska kyrkan? 

Läs mer och anmäl dig!

Reträtt

KONVERTITRETRÄTT med kardinal Anders Arborelius

Tid: 6 - 8 november

Plats: Stockholm - Marielund

Läs mer och anmäl dig

 

 

Bibeln

SÖNDAGENS EVANGELIUM MED BARN   1 november 2020

Alla helgons dag

"Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de skall bli tröstade... "(Matt 5:2-4).

Läs mer

Sycomore - ny videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 10 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Tack Maria för 19 år på KPN!

Tack Maria för 19 år på KPN!

Maria Borowiec ser tillbaka på 19 år på KPN. Bland annat var hon involverad i ett projekt som heter Dubbel utsatthet och som skulle hjälpa nyinflyttade familjer som hade barn med funktionsnedsättning.

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer!

Hur välkomnar jag föräldrar och barn vid den första träffen?

Nu börjar en ny termin, då är det viktigt att från början involvera även föräldrar i undervisningen med barn.

Läs mer

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

Läs mer