Aktuellt

Inspirationsdag för kateketer

"I försoningens tecken"

Josef Arbetarens församling Luleå, 4 maj 2019

På vilket sätt är försoning centralt i vår kristna tro? Hur kan man arbeta med detta tema i katekesen? Kursen presenterar också KPNs material samt ger tid för utbyte av egna erfarenheter

 

Läs mer

 

Katekethelg

Katekethelg på Berget

"I stillheten blir jag stark"

S:t Davidsgården Rättvik, 30 augusti - 1 september 2019

För första gången erbjuder KPN och Bilda stilla dagar för kateketer på Berget. Berget är en katolsk ekumenisk retreatgård utanför Rättvik i Dalarna. Dagarna kommer att innehålla bön och stillhet, meditationsvandringar inspirerade av Guds ord och möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan kateketer. Helgen erbjuds som en möjlighet för kateketer att "ladda batterierna". 

Resurser

 Söndagens evangelium med barn 21 april 2019

Maria från Magdala upptäcker den tomma graven

”Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade: ”De har flyttat bort Herren ur graven, och vi vet inte var de har lagt honom” (Joh 20:1-2). 

Läs mer Alla resurser

Material

Påsken i serier och pyssel

Häfte som i serieform presenterar påskens händelser. Innehåller aktiviteter och uppgifter för barnen.  

 

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=OnaQTbEFCok&feature=youtu.be

Från videobloggen

Thérèse av Lisieux - tillitens apostel

Ett gripande porträtt av ett av kyrkans mest älskade helgon

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer