Aktuellt

Vuxenutbildning

Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan

I katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Denna kurs erbjuder en inspirerande inblick i deras spiritualitet.

Åhs stiftsgård, Ljungskile, 15-17 mars 2019

 

Läs mer

 

Katekethelg

30 augusti - 1 september 2019

"I stillheten blir jag stark" katekethelg på Berget

Plats: S:t Davidsgården i Rättvik

För första gången erbjuder KPN och Bilda stilla dagar för kateketer på Berget. Berget är en katolsk ekumenisk retreatgård utanför Rättvik i Dalarna. Dagarna kommer att innehålla bön och stillhet, meditationsvandringar inspirerade av Guds ord och möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan kateketer.

Resurser

 Söndagens evangelium med barn 24 februari 2019

Älska era fiender

”Men till er som vill lyssna säger jag: älska era fiender, gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som skymfar er. Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Tar någon ifrån dig manteln, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge åt alla som ber dig, och tar någon det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människor skall göra mot er, så skall ni göra mot dem" (Luk :27-31).

Läs merAlla resurser

Material

Ny version: 25 frågor och svar om katolsk tro

Varför behövs påven? Vad är helgon? Har djur samma värde som människor? Ett litet häfte som informerar om kyrkans tro. Häftet har nu utkommit i en ny och bearbetad version.

 

Läs mer och köp

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

https://www.youtube.com/watch?v=LtQuONXq7mM&feature=youtu.be

Från videobloggen

Ministrera - men hur?

Hur gör man när man ministrerar? Hur gör man inte?

Se denna och fler videos på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Hur ställer jag en bra fråga?

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Läs mer