Kurs

Inspirationsdag för kateketer: Tro och vetande, Gävle 22 augusti 2020

Läs mer och anmäl dig!

Nyhet

Lär känna över 100 helgon

Online med helgonen

Boken Online med helgonen presenterar helgon från hela världen och från kyrkans begynnelse till idag. 

Läs mer

 

 

Bibeln

Söndagens evangelium med barn 30 augusti 2020 Sankt Augustinus

"Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen..." (Matt 16:21-27) 

Läs mer

Sycomore - ny videoserie om kyrkans tro 

En videoserie i 10 avsnitt med fader Stephen Wang

Läs mer här

 

KPN presenterar sig

På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

Möt Bildas nya ordförande, Cecilia Hjort Attefall

"Vi ska bli ännu bättre på att berätta allt fantastiskt vi redan gör!" säger Studieförbundet Bildas nya ordförande.

Se på KPNs videoblogg

Vanliga frågor

Jag vill bli kateket, hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Läs mer

Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde.

Läs mer

Katekes hemma i coronatider?

I katolska kyrkan kallas familjen för huskyrkan; att tala om tron hemma är något som fördjupar glädjen i hela familjen.

Här ger vi tips på saker som kan vara en inspiration i katekesen hemma:

Läs mer