Mest aktuella klipp

Izabella möter kardinalen
Lova Herren, sol och måne

Nikodemusmöten

 • Trailer: Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament

  Trailer: 2 minuters information om Nikodemusmöten - en videoserie om kyrkans 7 sakrament.

  I Nikodemusmöten förklarar pater Dominik Terstriep SJ betydelsen av kyrkans sakrament. Lekfolk med olika bakgrund berättar om vad tron betyder för dem. Filmerna innehåller också samtalsfrågor, tänkta för studiecirkeln.

 • Nikodemusmöten - INTRODUKTION
 • Nikodemusmöten - 1 DOPET
 • Nikodemusmöten - 2 KONFIRMATIONEN
 • Nikodemusmöten - 3 EUKARISTIN
 • Nikodemusmöten - 4 BIKTEN
 • Nikodemusmöten - 5 DE SJUKAS SMÖRJELSE
 • Nikodemusmöten - 6 VIGNINGEN
 • Nikodemusmöten - 7 ÄKTENSKAPET

Sycamore

 • Sycamore - Trailer

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 1 - Jakten på lycka

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 2 - Guds existens

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 3 - En Gud som talar

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 4 - Vem är Jesus?

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 5 - Den helige Ande och kyrkan

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 6 - Bibeln

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 7 - Trons gåva

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 8 - Bönens makt - vad är bön och hur ber jag?

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 9 - Att finna sann frihet

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 10 - Vad kärlek är

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 11 - Krisendomens hjärta

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 12 - Skapelse, fall, frälsning

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 13 - Den kyrkliga gemenskapen
 • Sycamore, del 14 - Dopets och konfirmationens sakrament

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 15 - Den heliga Eukaristin

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 16 - Förlåtelse, helande och mission

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 17 - De kristna kallelserna

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 18 - Kyrkans sociallära

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 19 - Konsten att be

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

 • Sycamore, del 20 - Maria och hoppet om himlen

  Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av totalt 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över.

Katolskt för nybörjare

 • Bibeln

  Vad är Bibeln? En kort, lärorik och humoristisk beskrivning av Bibeln. Lite om innehåll, tillkomst, författare mm. Videon är producerad av Bernward Medien i uppdrag av Katolska biskopskonferensen i Tyskland och ingår i serien "Katholisch für Anfänger".  Katolska Pedagogiska Nämnden har givit ut den för en svensk publik.

 • Uppståndelse

  Vad händer när vi dör? Kan jag födas igen som en liten valp? I denna korta video får du veta mer om katolska kyrkans syn på död och uppståndelse.

 • Under

  Kort och fyndigt om hur kyrkan ser på under!

 • Den helige Ande

  Vem är den helige Ande? Kort och humoristiskt om katolska kyrkans syn på den helige Ande, en person i Treenigheten.

 • Vad är helgon?

  På ett roligt och kortfattat sätt beskrivs kyrkans syn på helgon. Kanske finns du med i nästa video?

 • Sakramenten

  Katolska kyrkan har 7 sakrament. Snabbt och enkelt ges en introduktion till innebörden i dessa.

 • Påven

  Hur ser Katolska kyrkan på påveämbetet? I denna humoristiska video ges en kort och fartfylld presentation av påveämbetets ursprung och betydelse i kyrkan.

 • Änglar

  En beskrivning av änglar som vi möter dem i Bibeln och i kyrkans tro och liv!

 • Dopet - i Katolska kyrkan

  Kort film om dopets sakrament i Katolska kyrkan.

 • Typiskt katolskt

  Vad är egentligen typiskt katolskt? Med humor skildras kyrkans uppkomst och historia och några kännetecken för vad som är typiskt katolskt.

 • Vad är eukaristin?

  Videon förklarar Katolska kyrkans syn på nattvarden, den heliga kommunionen. I eukaristin förenas vi med Kristus och genom honom med varandra.

 • Tio Guds bud

  Kortfattat och humoristiskt om Tio Guds bud.

Inzoomat - Katolsk folkbildning online

 • Charbel Rizk om det rena hjärtats symbolteologi
 • Hildegard av Bingen med Eric Schüldt
 • Ur djupen ropar jag till dig, Herre
 • Ny katolsk studiebibel
 • Biskop Anders om advent 2022
 • Konst - en väg till Gud
 • Inzoomat: Gud och det onda med p Rainer Carls SJ
 • Sr Elisabeth om Timmarnas liturgi
 • Kyrkans bidrag till det svenska samhället
 • Socialläran - med Andreas Carlgren

  Att värna människans värdighet och skapelsens fullödiga liv.

  Inzoomat - katolsk folkbildning online med Andreas Carlgren.

 • Försoning och broderlighet bland alla folk

  Kaj Engelhart talar om religionsdialog i katolska kyrkan inom ramen för Inzoomat - katolsk folkbildning online

 • Hör mig när jag ropar

  Syster Christina Hennig NSD berättar om sina möten med människor i exitentiell nöd i Sjukhuskyrkan.

 • Direktorium för katekes

  Katolska kyrkan har publicerat ett nytt Direktorium för katekes, som presenterar kyrkans syn på evangelisationsarbete och folkbildning.

 • I full blom

  Edward Blom berättar om sin bok I full blom.

 • Och där var många andra kvinnor - en bortglömd frihetsrörelse

  Syster Sofie Hamring presenterar sin bok Och där var många andra kvinnor - en bortglömd frihetsrörelse, inom ramen för Inzoomat - katolsk folkbildning online.

 • Från Kejsarinna till tjänarinna - Inzoomat- katolsk folkbildning Lovisa Bergdahl
 • Tillbedjan - med biskop Anders

  Biskop Anders Arborelius håller ett föredrag över vad tillbedjan innebär i katolska kyrkan. Föredraget har givits inom ramen för Inzoomat- katolsk folkbildning online. 

 • Introduktion till Liturgins tecken

  Författaren f Anders Piltz berättar om sin bok om mässan, Kort introduktion till Liturgins tecken.

 • Helgonens nödvändighet

  Föredrag i serien Inzoomat med Ulf Ekman.

 • Samtal om tro och vetande

  Samtal om tro och vetande mellan p Ulf Jonsson SJ och professor i biofysik Hans Liljenström.

 • Maria Montessori - katolsk pedagog

  Maria Montessori (1870-1952) var en av Italiens första kvinnliga läkare som utvecklade en speciell pedagogik som spridits över hela världen. Inte många känner till hennes katolska förankring och trons betydelse för hennes syn på barnet och dess utveckling. Ulrika Erlandsson, ordförande på Katolska Pedagogiska Nämnden, lyfter fram detta perspektiv i hennes föredrag om Maria Montessori som givits i serien Inzoomat - katolsk folkbildning online, i samarbete med Studieförbundet Bilda.

 • Ut unum sin - Ekumenik i katolska kyrkan

  Nausikaa Haupt, ekumenisk handläggare för Stockholms katolska stift berättar om katolska kyrkans ekumeniska arbete.

 • Pilgrim i vår tid - i Franciskus och Klaras fotspår

  Mattias Lindström visar bilder och berättar historien om de två helgonen Klara och Franciskus. Föredrag på Zoom ur Inzoomat - katolsk folkbildning online. Arrangör: Katolska Pedagogiska Nämnden och Studieförbundet Bilda.

 • Biskop Anders:. Jungfru Marias plats i den katolska tron

  Kardinal Anders Arborelius talar om Jungfru Marias plats i den katolska tron inom ramen för Inzoomat - katolsk folkbildning online.

 • Presentation av Katolsk studiebibel

  Emanuel Sennerstrand presenterar Katolsk studiebibel.

 • Lek för Guds skull

  Lek för Guds skull är titeln på p Fredrik Heidings nya bok som han presenterar här på Inzoomat - katolsk folkbildning online.

 • För dig som en dag ska dö - Philip de Croy
  Inzoomat - katolsk folkbildning online har denna gång ett samtal med Philip de Croy, aktuell med boken Boken för dig som en dag ska dö. Philip är Sveriges enda tanatolog, expert på döden. Här samtalar han med Ulrika Erlandsson, ordförande på Katolska Pedagogiska Nämnden.
  VISA MER
 • De katolska östkyrkorna - en historia av splittringar och återföreningar

  Jonas Eklund, teol.kand, förklarar den historiska bakgrunden till de 22 östkyrkorna som är i full kommunion med påven och av vilka flera har rotat sig i Sverige. Föreläsningen har presenterats i serien INZOOMAT - katolsk folkbildning online, föreläsning och samtal på Zoom. Ett samarbete mellan Katolska Pedagogiska Nämnden och Studieförbundet Bilda.

 • Barnkonventionen i katekesen

  FNs barnkonvention har blivit svensk lag. Vad innebär det för katekesen i vårt land? Får föräldrar uppfostra sina barn katolskt? Hör ett intressant föredrag med stiftsjurist Nina Norlin som talat inom ramen för Inzoomat - katolsk folkbildning online.

 • Att tro och veta - vad är skillnaden?

  Ibland uppfattas kristen tro som en form av svag kunskap. Ser man det så, kan den som tror inte vara säker på sin sak. I den här miniföreläsningen förklaras varför den uppfattningen är missvisande. 

  Föredragshållare: P Ulf Jonsson SJ

 • Om vårt budskap är så bra - varför lyssnar ingen?

  Helena D'Arcy, chefredaktör för Katolskt Magasin, intiativtagar till Catholic Voices Sverige, håller ett föredrag på Zoom om hur vi kan bemöta människor som är främmande för katolska kyrkans värderingar. I sitt föredrag lyfter hon särskilt fram de punkter som är sammanställda av Catholic Voices och deras forskningsbaserade råd kring dialog med oliktänkande. Rekommenderas!

Bibelfilmer för barn

 • Jungfru Marias blomma

  Vem var Jungfru Maria? Och vilka är hennes blommor? Men oj, hon försvinner! Vilken tur att hunden Roffi hjälper diakon Björn att hitta henne...

 • Profeten Jona och den stora fisken

  Jona blir kallad av Gud, men han vill inte alls göra som Gud sagt...

 • Änkan och domaren

  Änkan som inte gav upp! Diakon Björn och hunden Roffi berättar bibelhistorier för oss. Denna gång om änkan som vi kan läsa om i Lukas 18.

 • Den förlorade sonen

  Berättelsen om den förlorade sonen, så som vi känner den från Lukasevangeliet. Berättare är diakon Björn Håkonsson och hunden Roffi!

 • Den barmhärtige samariern

  Diakon Björn Håkonsson berättar om den barmhärtige samariern.

 • Kung David (Bok 1 kap 1)

  Alla är älskade av Gud. Gud ser på oss med andra ögon. Människor ser det som syns utanpå, men Gud ser vad som finns i våra hjärtan. Gud valde David att bli Israels kung, fast han var den minsta av alla bröder. Videon är tänkt som ett komplement till kapitel 1 i boken Gud kommer till oss (utgivet av Katolska Pedagogiska Nämnden) men kan ses av alla. 

 • Samuel - allt vi inte kan se (Bok 1 kap 2)

  Gud har skapat allt, även det vi inte kan se. Samuel bor i templet, är 8 år och försöker somna på kvällen. Plötsligt hör han någon ropa hans namn. Vem kan det vara? Filmen passar till kapitel 2 i boken Gud kommer till oss (KPN) men kan ses av alla.

 • Skapelsen (Bok 1 kap 3)

  Från början fanns ingenting. Men Gud hade stora planer, han skapade vår värld till den vackraste plats. Alla stora och små ting i skapelsen påminner oss om Gud och berättar något om Guds storhet och kärlek till oss. Vilken gåva! Passar till kapitel 3 i boken Gud kommer till oss, men kan ses av alla.

 • Jesus kommer - Sackaios (Bok 1 kap 4)

  Det finns ingen som Jesus, ingen kan visa oss Guds kärlek som han. Sackaios är nyfiken på Jesus och vill gärna se honom. Men han är så kort, hur ska han göra? Videon passar till kapitel 4 i boken Gud kommer till oss, men kan ses av alla. 

Lär mer om kyrkans tro

 • FRÅGOR OCH SVAR - Om sanning
 • FRÅGOR MED SVAR - Om kroppens teologi
 • FRÅGOR MED SVAR - Om tro kontra vetenskap
 • Istället för abort
 • Kort om bikten
 • Ny korsvägsandakt

  Ulrika presenterar vår nya Korsvägsandaktsbok. 

 • Mässan - hur gör man?

  För den som är ovan är det mycket att ta in vid ett besök på en katolsk mässa. Denna video ger en första introduktion!

 • Låt Amy visa dig rörelserna i mässan!
 • Ministrera - men hur??

  Denna ministrantgrupp verkar göra allting fel - men till slut lär de sig att göra sin tjänst vid altaret på det rätta sättet!

 • Katolskt med Edward Blom: Därför går jag till bikt!

  Edward Blom svarar på frågor om bikten i katolska kyrkan och berättar också vad den betyder för honom personligen.

 • Thérèse av Lisieux

  Denna video är ett kort porträtt av Thérèse av Lisieux, den franska unga kvinna som levde endast 24 år, men som efter sin död blev både helgonförklarad och utnämnd till kyrkolärare. Videon är gjord av Greger Hatt och ges ut av Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN.

 • Heliga Birgitta och Elisabeth av Ungern

  Elisabeth av Ungern och heliga Birgitta talar svenska på denna video!

 • Helige Josef - Online med helgonen

  Helige Josef berättar om sitt liv! 

  Filmen hör till boken Online med helgonen, författad av Michel Remery.

 • Den helige Belarmino

  Kyrkoherde Fader Tobias Unnerståhl berättar om kateketernas skyddshelgon, den helige Belarmino.

 • Varför vill du döpa ditt barn?

  En ung mamma berättar varför hon har valt att döpa sitt barn.

 • Den första julen

  Kaj Engelhart läser julevangeliet, pater Thomas Idergard SJ berättar mer. 

 • Tid för advent

  En film om varför vi firar advent och hur man förbereder sig. 

 • Om Allhelgona

  En film att använda som inledning till undervisning om Alla helgons dag och Alla själars dag. 

 • Bokrelease: Online med helgonen

  En introduktion till boken Online med helgonen och ett föredrag om den nyligen helgonförklarade John Henry Newman av John Sjögren.

 • We're getting married

  Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic Church.

 • Barnens Fader vår

  Några barn ur Vår Frus katolska församling i Täby ber Fader vår.

Söndagens evangelium med barn

 • Lärjungarna på väg till Emmaus
 • Tomas tvivel och tro

  Tomas tvivlade men kom sedan till tro. Berättelsen följer Johannesevangeliet. 

 • Palmsöndagen och stilla veckans händelser

  Det hände mycket under Jesu sista vecka i Jerusalem. Här presenteras berättelsen för barn, in enlighet med den beskrivning som finns på Söndagens evangelium för barn.

 • Bartimaios

  Söndagens evangelium med barn. Under denna samling med barnen får vi lära känna berättelsen om Bartimaios.

Sjung med barnen

 • Fader vår med rörelser

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Jag är livets bröd

  Psalmboken Cecilia 178 Jag är livets bröd Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Ave Maria

  Psalmboken Cecilia 124 Ave Maria Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Du omsluter mig

  Psaltaren Du omsluter mig

  Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Lova Herren, sol och måne

  Psalmboken Cecilia14 Lova Herren Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Han gick den svåra vägen

  Psalmboken Cecilia 281 Han gick den svåra vägen. Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Jesus från Nasaret går här fram

  Psalmboken Cecilia 61 Jesus från Nasaret går här fram Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Där barmhärtighet

  Psalmboken Cecilia 465 Där barmhärtighet Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Dona Nobis Pacem

  Psalmboken Cecilia 477A Dona Nobis Pacem Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Jesus har uppstått

  Psalmboken Cecilia 330 Jesus har uppstått Barnkören i S:t Lars Katolska församling i Uppsala

 • Du är hemliga vännen min

  Du är hemliga vännen min. Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Helgonvisa
 • Måne och sol

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Vi sätter oss i ringen (1)
 • När Gud sade ordet som skapade dig

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson. Denna sång föreslås sjungas i början av Söndagens evangelium med barn, se förslag på utformning här.

 • Gud är kärlek (1)
 • När vi delar det bröd

  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Dina händer är fulla av blommor

  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Känn ingen oro

  Inspelad med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Sjung lovsång alla länder (1)

  Inspelat med barn från S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Matteus, Markus, Lukas och Johannes - rapp

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Du är så fin och jag tycker om dig
 • Gud bor i ett ljus (1)

  Inspelning med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Gud, du är här (1)

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Marias glädje bubblar över
 • Ett litet barn av Davids hus (1)

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Petrus, Johannes, Andreas i båten

  1. Petrus, Johannes Andreas i båten (x3) På den stora sjön 2. Fiska hela natten men de fick inga fiskar (x3) På den stora sjön 3. Då fick de se Jesus komma gående på stranden (x3) Vid den stora sjön 4. Han sa: kasta era nät på andra sidan båten (x3) På den stora sjön 5. Näten nästan sprack av alla stora fiskar (x3) På den stora sjön 6. Av detta kan man lära vi ska lyssna på vår Herre (x3) Var vi än är i världen

 • Se Guds glädje bubblar över

  Barn från S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Sjung lovsång alla länder

  Inspelat med S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Vem är det som kommer på vägen?

  Barn ur S:ta Eugenias barnkör under Anne Maj Samuelssons ledning.

 • Jesus, nu är du här!
 • Vi älskar dig o Herre Jesus

  Barn ur S:ta Eugenias barnkör under ledning av Anne Maj Samuelsson.

 • Gud vår Gud vi lovar dig - lite rockigt!

  Rockig version av lovsång till Gud inspelad under kateketutbildning i Lund.

 • Halleluja

  Barn ur S:ta Eugenias barnkör sjunger en barnvänlig Halleluja.

 • Du är så fin

  Barn ur S:ta Eugenias barnkör sjunger under ledning av AnneMaj Samuelsson.

 • Gud tycker om oss ändå

  Barngrupp ur den Kaldeiska gruppen i Skärholmen framför denna fina sång med rörelser.

 • Vi tänder ett ljus

  Barn ur S:ta Eugenias barnkör framför denna adventsång.

 • Du är vårt ljus

  Enkel sång som alltid passar!

 • Vandra med oss

  Sjung och vandra tillsammans!

 • Veni Creator Spiritus

  Med denna sång förstår barnen den helige Ande!

 • I min Gud har jag funnit styrka

  Barnens favorit! Härliga, tydliga rörelser.

 • Jubilate Deo

  Fina rörelser till Taizé sång.

 • Änglar sjunger i himlen

  Glad och härlig sång.

 • Ringdans

  Ringdans, går bra även till annan musik!

Reportage

 • Den kateketiska kongressen 2013

  Över 200 kateketer, präster och diakoner samlades 2013 till en kongress på Lidingö utanför Stockholm. Temat var: Hopp i en föränderlig värld - att leva tron idag. Här några bilder från kongressen.

 • Francikusdagen 2022
 • Helgonen utmanade kateketerna - videon från Kateketens dag

  Film från Kateketens dag 2021

 • Inbjudan till Kateketens dag 2021
 • Istället för abort

  För konfirmandundervisningen, en film om kyrkans syn på abort.

 • Det börjar med dopet - nytt kommunionsmaterial för 10-12-åringar

  Presentation av KPNs nya kommunionsmaterial, Det börjar med dopet. 

 • Biskopens julhälsning till alla barn

  Biskop Anders Arborelius läser julevangeliet och ger en julhälsning till alla barn.

 • Fader Kristoffers julhälsning från krubban

  Kyrkoherde i Vår Frus katolska kyrka i Täby ger en julhälsning till alla barn.

 • Tack Maria för 19 år på KPN!

  Efter 19 år på KPN går Maria Borowiec i pension. I intervjun gör hon några tillbakablickar och berättar bland annat om projektet Dubbel utsatthet. 

 • Bildas nya ordförande Cecilia Hjort Attefall
 • Izabella möter kardinalen

  Sexåriga Izabella möter Kardinal Anders Arborelius, OCD, på hans tjänsterum i Stockholm. Det blir ett samtal om favoriträtter, Gud, skägg och mycket mer. Producent: Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN) 2018. Kamera och Klippning: Ulrika Erlandsson. Musik: Greger Hatt.

 • Appell till kateketer under coronatider

  Katolska Pedagogiska Nämndens ordförande Ulrika Erlandsson vänder sig till alla kateketer.

 • Franciskusdagen 2019

  Runt ettusen personer samlades under Franciskusdagen i Kungsträdgården, den 5 oktober 2019. Glädjen var stor!

 • Gillar du....?

  Till alla som är nyfikna på Franciskusdagen 2019!

 • "Katekesen förändrar människors liv" Nordisk kateketkonferens på Island 2019

  Varje år träffas Den Nordiska Kateketkonferensen för att utbyta erfarenheter och inspirera varandra i det viktiga kateketiska arbetet. Denna gång träffades konferensen i Stykkisholmur på Island. Av landets runt 300 000 invånare är över 14 000 katoliker. På senare tid har flyktingar från Venezuela kommit till landet efter att ha googlat "världens säkraste land" (det har aldrig varit något riktigt krig på Island, det senaste bankrånet ägde rum på 1980-talet). Videon visar också glimtar av landets storslagna natur och ett besök på ett hajmuseum. 

 • Franciskusdagen 2022
 • Du är betydelsefull i kyrkan

  Den Europeiska biskopskonferensen samlades i Rom 18-20 mars för att byt erfarenheter från den kateketiska situationen i de Europas länder. Video: Ulrika Erlandsson

 • Thérèse av Lisieux - tillitens apostel

  Denna video är ett kort porträtt av Thérèse av Lisieux, den franska unga kvinna som levde endast 24 år, men som efter sin död blev både helgonförklarad och utnämnd till kyrkolärare. Videon är gjord av Greger Hatt och ges ut av Katolska Pedagogiska Nämnden, KPN.

 • Upplev tystnaden på Berget!

  För första gången bjuder KPN och Bilda in till stilla dagar på Berget. Berget är en katolsk ekumenisk retreatgård utanför Rättvik i Dalarna. Dagarna kommer att innehålla bön och stillhet, meditationsvandringar och möjlighet till utbyte av erfarenheter mellan kateketer.

 • Ministrera - men hur?
 • Kateketens dag 2018

  Den 29 september samlades 170 kateketer i S:t Ansgars församling i Södertälje. Denna video fångar några av dagens händelser!

 • Att vara på väg med Kristus betyder för mig...

  Kardinalen, ungdomar och kateketer svarar på frågan vad det betyder för dem att vara på väg med Kristus. Videon är också en inbjudan till Kateketens dag 2018.

 • Rosenkransyra på KPN

  Full fart på KPNs kansli när det efterlängtade Rosenkranshäftet för barn levererades!

 • Den gode herdens katekes

  I klostret i Fisksätra har syster Lieve byggt upp ett artrium för barn, enligt Den gode herdens katekes som utvecklades av Sofia Cavaletti.

 • Franciskusdagen 2017

  En stor fest blev det i Kungsträdgården när Franciskusdagen firades med kardinal Anders Arborelius. I slutet av mässan välsignades alla djur, sedan förvandlades parken till en stor fest för hela familjen. 

 • Kardinal Arborelius på Almedalen

  Katoliker behövs som brobyggare i det svenska samhället! Lyssna på kardinal Anders Arborelius i en intervju som gjordes i anslutning till ett seminarium där biskopen medverkat i Almedalen. Seminariet arrangerades av Newmaninstitutet och Studieförbundet Bilda. 

 • Thomas Idergard och Mikael Schink på Almedalen

  Mikael Schink och Thomas Idergard talar om katolska kyrkans betydelse i det svenska samhället under Almedalsveckan 2017.

 • Besök av Åsa Paborn

  Studieförbundet Bildas nya förbundsrektor Åsa Paborn gör sitt första besök på Johannes II:s Paulus Pastoralcentrum.

 • Katolskt med EDWARD BLOM - Därför går jag till bikt!

  Edward Blom svarar på frågor om bikten i katolska kyrkan och berättar också vad den betyder för honom personligen.

 • Katolskt med Edward Blom - Därför går jag till bikt - trailer

  Kort trailer om den kommande videon med Edward Blom om bikten i katolska kyrkan.

 • Intervju om KPN med Katolsk horisont

  Ulrika Erlandsson talar om den livslånga katekesen, om kateketers insatser och om KPN (15 min).

 • Europeisk biskopskonferens i Barcelona 2017

  Reportage från den Europeiska biskopskonferensens symposium om ungdomar i Barcelona. Här träffade vi också konferensens generalsekreterare f Michel Remery, författare till den aktuella boken "Twittra med Gud" (3 min).

 • Franciskusdagen

  Den 1 oktober 2016 firades för första gången Franciskusdagen i Kungsträdgården i Stockholm. Biskop Anders firade mässa med djurvälsignelse, sedan blev det fest för hela familjen (4 min).

 • Gillar du...?

  För alla som är nyfikna på Franciskusdagen, en inbjudan på film!

 • Katekethelg om barmhärtighet - Marielund

  Katekethelgen "Vår Gud är barmhärtig" under ledning av f Mirek Dudek hade samlat 40 kateketer på Marielund. Här några intryck från helgen (4 min)!

 • Gillar du...? (1)

  Detta blir en fantastisk dag!

 • Bokmässan i Göteborg 2016 - några katolska röster

  Möt p Dominik Terstriep SJ, Kicki Tepphag Olsson och författaren till den nya katolska Bibeln, Emanuel Sennerstrand på Bokmässan i Göteborg 2016.

 • En sanning som gör mig lycklig

  Avgående och tillträdande ordförande på SUK - Sveriges Unga Katoliker intervjuas om livet som ung katolik, om tron och om kärleken.

 • Varför vill du döpa ditt barn?

  En ung mamma berättar varför hon ville döpa sitt barn.

 • Nordiska kateketkonferensen 2016

  "Katekesen är en av de viktigaste uppgifterna kyrkan har" säger biskop Kozon, ansvarig för katekes på den Nordiska Biskopskonferensen. Den 19-20 april 2016 samlades Den Nordiska Kateketkonferensen till sin årliga konferens, denna gång i på Johannes Paulus IIs Pastoralcentrum i Stockholm.

 • Kateketutbildning i Lund 2016

  KPN, Studieförbundet Bilda och S:ta Maria folkhögskola arrangerade en kateketutbildning i S:t Thomas församling i Lund, april 2016. Här återges några intryck från den kreativa dagen...

 • Gud behöver kateketer!

  Några kateketer berättar varför de tagit på sig sitt uppdrag. Stiftets generalvikarie p Pascal och biskop Anders ger sina perspektiv.

 • Kateketens dag 2015

  Kateketens dag i Göteborg 2015 blev mycket speciell genom att KPN firade 50 år och genom father Stan Fortunas besök!

 • Barnens Fader vår

  Några barn ur Vår Frus kyrka i Täby ber Fader vår.

 • Biskop Anders hälsning till kateketer och ungdomsledare

  Biskop Anders Arborelius uttrycker sin uppskattning till alla kateketer och ungdomsledare.

 • Söndagens evangelium med barn - Bartimaios

  En video (18 min) som visar hur man kan arbeta med Söndagens evangelium med barn. Denna samling följer kapitlet Den blinde Bartimaios (30 söndagen under året B) och är inspelad i Vår Frus Katolska församling i Täby.

 • Duett eller duell - Kyrkan och djuren (del 1)

  Panelsamtal om synen på djur i Bibeln och samhälle med Jonna Bornemark, p Dominik Terstriep och Helene-Dominique Lindroth. Samtalet ägde rum inom ramen för Franciskusdagen, i samarbete med Studieförbundet Bilda.

 • Duett eller duell - Kyrkan och djuren (del 2)

  Panelsamtal om synen på djur i Bibeln och samhället med p Dominik Terstriep SJ, filosofen Jonna Bornemark och Hélène-Dominique Lindroth i S:ta Eugenia, Franciskusdagen 2017. I samarbete med Studieförbundet Bilda.

 • Marriage preparation

  Marriage preparation for couples planning to marry in the Catholic Church.

 • Den förlorade dottern - Rakels första bikt

Vuxenkurser

 • Leva evangeliet i vardagen

  P Henrik Alberius OP berättar om sin kurs Leva evangeliet i vardagen!

 • "Om trons grunder"

  P Ulf Jonsson SJ berättar om sin helgkurs, "Om trons grunder".

 • "Konst och förkunnelse"

  P Dominik Terstriep SJ berättar om sin kurs "Konst och förkunnelse" som ingår i KPNs Vuxenutbildning. 

 • Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan

  Arkimandrit Matthias Grahm OSB berättar om helgkursen om orientaliska katolska kyrkor i Sverige som han ska hålla i KPNs och Studieförbundet Bildas regi.

 • Kyrkan, helgonen och evangelisationen

  Ulf och Birgitta Ekman berättar om den helgkurs de ska hålla i KPNs och Studieförbundet Bildas regi.

 • Johannesevangeliet

  Emanuel Sennerstrand berättar om den Vuxenkurs om Johannesevangeliet han ska hålla i KPNs och Studieförbundet Bildas regi.

 • Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

  P Thomas Idergard beskriver sin kurs: Att försvara tron och kyrkan med förnuftet - den katolska apologetikens grunder

 • De eukaristiska bönerna

  Föredragshållare p Klaus Dietz SJ beskriver sin kurs "De eukarstiska bönerna".

 • Maria i kult, konst och samhällsvision

  Föredragshållaren Lovisa Bergdahl berättar om sin vuxenkurs, om Marias betydelse idag.

 • Doften av rykande vekar

  P Fredrik Heiding SJ och f Magnus Nyman berättar om sin kurs om reformationen i Sverige.

 • Exodus - Andra Moseboken i judisk och kristen tradition

  Emanuel Sennerstrand berättar om Gamla testamentets betydelse och om sin kurs.

Att älska och ära dig

 • Gruppträff 1 - Vilka är vi?

  Hm, hur gör man när partnern inte är lika ivrig som man själv till att gå med i den nya studiecirkeln?

 • Gruppträff 2 - Att älska och ära dig

  Hur gör vi när vi vill visa varandra uppskattning? Ibland blir det inte som man tänkt sig...

 • Gruppträff 3 - Att lyssna och höra

  Hur går det till när vi kommunicerar? Vad hör vi och vad vill vi höra?

 • Gruppträff 4 - Mannen och kvinnan i skapelsens morgon

  Filmen överdriver några mans - och kvinnoroller som vi kan möta runt oss idag. Kanske kan det väcka en diskussion om vilka egna förebilder vi har?

 • Gruppträff 5 - Som gåva

  Syster Sofie ger en introduktion till Kroppens teologi, som utvecklades av påven Johannes Paulus II.

 • Gruppträff 6 - Konflikter i parrelationen

  Här ser vi ett exempel på hur en konflikt snabbt eskalerar och utvecklas till något större än det som den gällde från början.

 • Gruppträff 7 - Att stärka och skydda äktenskapet

  Ibland glider vi lite på sanningen i vår relation. Var går gränsen, vad är ok, vad är inte ok?

 • Gruppträff 8 - Hemkyrka

  Det är inte alltid lätt att beskriva sin katolska tillhörighet för vänner och bekanta...

Populära klipp

 • KPN presenterar sig!

  På KPNs kansli råder full aktivitet. Få en inblick i allt som kan hända och låt medarbetarna presentera vad de kan erbjuda dig.

 • KPN

  Medarbetarna på KPNs kansli på Johannes Paulus IIs Pastoralcentrum presenterar sig.