Lekar, lekar, lekar!

Lek med barnen, ungdomarna och de vuxna...

Att leka tillsammans är värdefullt, det öppnar upp för glädje och gemenskap i gruppen. Leken låter barnen visa nya sidor hos sig själva, det inbjuder till spontanitet och överraskningar. Katekes är så mycket mer än bara undervisning. Att bygga en gemenskap är en av katekesens huvuduppgifter enligt Biskopens riktlinjer för katekes. Här kan leken vara en stor hjälp. Så ta dig tid för lek i gruppen, låt det rymmas även i den vanliga trosundervisningen.

 I KPNs lärarhandledningar finns tips på lekar. Här har vi sammanställt de lekar som finns där och kompletterat med ytterligare några. I början finns några lära-känna-lekar och i slutet finns tävlingar. Kanske har barnen och ungdomarna i din grupp egna förslag på lekar? Under varje lek anges också lämplig ålder, gör gärna en egen bedömning också.

 Hur länge kan man egentligen leka med barnen? Är bara leken anpassad för åldern, så går det alldeles utmärkt att leka med alla åldrar, även konfirmander och ungdomar.

Hela dokumentet med lekar (44 A-4 sidor) kan du skriva ut här.

Memory - lär dig om alla heliga ting i kyrkorummet 

Bingo i katekesen

En trevlig lekstund önskar

KPN