Fader Stephen Wang är katolskt präst och verksam i Ärkestiftet Westminister i England.

Fader Stephen Wang är katolskt präst och verksam i Ärkestiftet Westminister i England.

Fader Stephen Wang förklarar kyrkans tro på ett engagerande sätt.

Fader Stephen Wang förklarar kyrkans tro på ett engagerande sätt.

”Sycamore” – en introduktion till kyrkans tro, en katolsk Alpha

Sycamore är en kurs om kyrkans tro och dess relevans för livet i dag. Sycamore består av 20 filmer på 20 minuter som också innehåller samtalsfrågor för studiecirkeln. Frågorna ingår direkt i filmen. Fader Stephen Wang förklarar tron på ett sätt som bjuder in till dialog med andra.

Sycamore är ett redskap för evangelisation, ett katolskt svar på ALPHA, en kurs som man lätt kan genomföra i församlingen eller i en grupp. Läs mer här

Ett förslag är att inleda samlingen med en måltid, sedan se filmen och göra paus under filmen för att samtala om frågorna. 

Videoserien passar för:

- konvertiter

- föräldragrupper, kateketgrupper

- studentgrupper, konfirmander

- katoliker som vill dela sin tro med andra

Filmerna utforskar den kristna traditionens rikedom från ett katolskt perspektiv och knyter ihop det grundläggande kristna budskapet med en vision av det sakramentala och moraliska livet. Sycamore har tagits fram av fader Stephen Wang och hans team i England, men används världen över. KPN har gjort en svensk översättning av den engelska texten som erhållit biskopens imprimatur.

Se filmerna på vår YouTube-kanal

På KPNs YouTube-kanal finns filmerna med svensk text. Om du önskar se filmerna med polsk, arabisk, spansk eller annat språk kan du se filmerna här:

https://www.sycamore.fm/videos/

Tryck på cc i höger nedre hörn på videon för att välja svensk undertext. Det finns svensk översättning till samtliga filmer. Undertext finns även på spanska, polska, arabiska och franska. Om du saknar internet där du tänkt visa filmerna så kan de också laddas ned gratis.

Diskussionsfrågor till varje film

I varje film finns tre diskussionstillfällen, med fyra frågor till varje tillfälle. Tanken är att ledaren trycker på pausknappen och bjuder in deltagarna till att diskutera frågorna. Huvudfrågan i varje avsnitt - i fetstil - är redan översatt i undertexterna, men det finns inte tillräckligt med skärmutrymme för de tre ytterligare frågorna. Därför har vi översatt alla Samtalsfrågor till film 1-20

Läs Katolskt Magasins recension av Sycamore här

Om Stephen Wang

Fader Stephen Wang är präst och verksam i Ärkestiftet Westminister i England. Han har tidigare varit stiftets huvudansvarige för studentsjälavården och är idag rektor för prästseminariet i Rom, The Venerable English College.

Folder om Sycamore finns här

 

Skriv ut affischen här