Verktygslådorna innehåller arbetsblad med uppgifter och fördjupande texter och bilder som är tänkta att kopieras och användas i undervisningen.

Från öken till påskträdgård

Denna påskträdgård kan du snabbt bygga tillsammans med barnen. Men det finns också en fin möjlighet att arbeta med den under en längre tid. Klicka på länken så får du ett förslag som går ut på att stegvis vandra genom fastetiden samtidigt som ett ökenlandskap förändras och till slut börjar blomma. 

Kyrkoåret

Här finns uppgifter och berättelser kring kyrkoårstemat. Tyngdpunkten ligger vid fastetiden. 

Sakramenten

Varje sakrament förklaras och därtill erbjuds uppgifter för olika åldrar. Fina berättelser t ex från präster och systrar om sin kallelse.

Maria - vår andliga Moder

Här presenteras Rosenkransen, förklaras kyrkoårets Mariadagar och ges uppgifter om Maria.

Helgonen - våra förebilder

Här finns berättelser och arbetsuppgifter om heliga Birgitta, Maximiliam Kolbe och Moder Teresa och många fler av våra älskade helgon.