Bibel - och helgondramatiseringar

De dramatiseringar vi presenterar här är mycket enkla, de går att göra direkt i undervisningen utan någon repetition! De är helt enkelt ett sätt att göra din berättelse mer levande. Pröva! Barnen har (oftast) inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser som du instruerar allteftersom. Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, öva några gånger och satsa mer på både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker. Längd: ca 10 minuter.

Kyndelsmässodagen  

När Jesusbarnet hade fötts i Betlehem stannade Josef och Maria kvar till Jesus blivit fyrtio dagar. Det var då dags att gå till tempel.....

Bibelspel hämtat ur häftet "Bibeln berättar" av Bride Adams-Ray.

Den helige Don Bosco

Johannes Bosco levde på 1800-talet i Italien. Han blev präst och engagerade sig med kärlek och lekfullhet för arbetet med barn och ungdomar. Grundare av salesianorden, av vilka vi har många i Sverige. Firas den 31 januari.

Den helige Erik

Erik var Sveriges kung på 1100-talet. Han är Sveriges skyddspatron som också givit namn åt vår katolska Domkyrka. Erik var en ovanlig kung, som visade omsorg om sitt folk. Men hans död blev brutal. Han firas den 18 maj.

Den heliga Elisabeth Hesselblad 

Elisabeth föddes 1870 i Fåglavik i Västergötland med reste till USA, där hon blev katolik. Senare, efter att ha fått visioner, startade hon en ny gren av Birgittaorden. Hon helgonförklarades 2016. Elisabeth firas den 4 juni.

Den helige Paulus 

 Paulus har skrivit de flesta breven i Nya testamentet. Dramatiseringen tar upp hans starka omvändelse på vägen till Damaskus. Paulus firas den 29 juni.

Den heliga Therese av Jesusbarnet

Lilla Thérèse levde i Frankrike på slutet av 1800-talet. Hon var karmelitnunna och är känd för sin ”lilla väg”. Även i de små handlingarna kan vi efterlikna den barmhärtige Guden. Hon firas den 1 oktober

Den helige Franciskus

Franciskus levde på 1100 och 1200-talet i Italien. Han är känd för sin kärlek till djuren och naturen. Dramatiseringen tar upp hans radikala livsväg från att ha varit en rik riddare till att följa Jesus i fattigdom och kärlek. Firas den 4 oktober.

Den heliga Birgitta 

Den heliga Birgitta levde på 1300-talet och var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon är Sveriges och Europas skyddspatron och firas den 7 oktober.

Den helige Martin av Porres 

S:t Martin levde i Peru på 1500 – och 1600-talet och var dominikanbroder. Han är känd för att betona alla människors lika värde, oavsett härkomst. Han firas den 3 november.

Den helige Noa

Ur Gamla testamentet: Noa var en rättfärdig man som av Gud blev kallad att bygga en ark för att där rädda sin familj och två av varje djursort.

Daniel i lejongropen

Ur Gamla testamentet: Daniel var kungens vän, men han fick fiender och kastades i en lejongrop. Dramatiseringen handlar om denna fasansfulle händelse som dock får ett lyckligt slut

De tre vise männen 

Nu ska ni få höra berättelse om de tre vise männen Kaspar, Melkior och Baltasar.....

Julspel hämtat ur häftet "Bibeln berättar" av Bride Adams-Ray.

Den första julen 

Nu ska ni höra hur det gick till när Jesus föddes... 

Julspel hämtat ur häftet "Bibeln berättar" av Bride Adams-Ray.

Jul i rövarnas grotta

Ett fartfyllt och annorlunda julspel som tar sin utgångspunkt i några muntra rövare. Är enkelt uppbyggd och kräver inga långa repetitioner. 

Den helige Augustinus 

Augustinus levde på 300-talet i Nordafrika. Han var filosof, teolog, biskop och kyrkofader. Dramatiseringen tar upp hans uppväxt och väg till den kristna tron. Han firas den 28 augusti.