Här erbjuds en hel del material för gratis nedladdning. Kanske vill du bara ha bönerna Fader vår eller Var hälsad Maria för att slippa skriva av dem själv Men här finns också ordning vid bikt, lärarhandledning till Twittra med Gud, 25 frågor och svar om katolsk tro samt mycket annat. Botanisera och använd det som du har nytta av!

Tackkort för kateketer

Klicka här

25 frågor & svar om katolsk tro

Klicka här

Dessa Riktlinjer omfattar allt kateketiskt arbete i stiftet, det gäller katekes både för vuxna, ungdomar och barn.

Klicka här 

Fader vår, Var hälsad Maria, trosbekännelse... hittar du här!

Beredskapsplan mot sexuella övergrepp mot barn och ungdomar.

Klicka här 

Trons grunder 

Klicka här 

Ordning vid bikt 

Klicka här 

Studiematerial kring miljöencyklika Laudato Sí

Klicka här 

Stiftet berättar om den katolska socialläran

Klicka här 

Twittra med Gud - lärarhandledningen

Klicka här 

Dopet frågor och svar..

Klicka här 

Vi ska gifta oss frågor och svar 

Klicka här 

We are getting married, questions and asnwers

Klick her 

Tio helgo och ängel - texthäfte med info 

Klicka här

Korta förklaring till KPNs bibliska kartor 

Klicka här