I en helt ny broschyr introducerar vårt stifts förlag Veritas hur de olika stiftsorganen arbetar med och utifrån den katolska socialläran. Du kan ladda ner broschyren för att läsa eller skriva ut den genom att klicka  här.

Den katolska socialläran kallas ibland för kyrkans bäst bevarade hemlighet. Den har inspirerat till fredslösningar, socialt arbete och demokratiska reformer, och spelat en stor roll för den europeiska tanketraditionens gemenskap. År 2019 publicerade Veritas en volym som – för första gången på svenska – samlar de katolska grundtexterna kring kyrkans och individens uppgifter i världen och samhället, från påve Leo XIII:s Rerum novarum (1891) till påve Franciskus Laudato si’ (2015). Tillsammans utgör de ett angeläget vittnesbörd om de omvälvande rörelser som under de senaste 150 åren format vår värld: från 1800-talets liberalism och socialism, via två världskrig och efterkrigstidens utmaningar, fram till dagsaktuella diskussioner kring fattigdom, jämställdhet, sexualitet, miljöfrågor, sekularism och ekumenik. Att vara människa innebär att vi har ett ansvar att samarbeta, inte bara inom den egna familjen utan även inom den familj som utgörs av alla människor. Kyrkans kallelse är, som det uttrycks i dokumentet Lumen gentium, att sträva efter ”det gemensamma goda” (bonum commune) sett ur hela mänsklighetens perspektiv. Du kan läsa mer om och beställa boken på Veritas hemsida: https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/den-katolska-sociallaran-dokument-1891-2015/