Enkät att dela ut till barn/ungdomar som deltar i kyrkans katekes

Enkäten kan med fördel delas ut i slutet av höstterminen, för att få feedback från barnen/ungdomarna inför vårterminen.

Enkäten ingår i materialet Trygg i kyrkan som är skrivet av stiftets Barnskyddsombud och som ger råd om skydd av vuxna och barn i sårbara lägen. KPN har gjort en layout som gör den lättare att använda och dela ut.

Skriv ut enkäten HÄR