Bingo i katekesen

Så här går det till

Gruppen delas i två till fem lag.  Varje lag får en Bingo-bricka med ord på.

Spelledaren läser upp meningarna där ett ord saknas.
Om ingen räcker upp handen och säger vilket det saknade ordet är, får spelledare säga det själv.

Inom laget kryssar man för rätt ord.

Det lag som först får en hel rad ord ikryssade ropar "BINGO".

 Bingo-bricka som pdf   Frågor och meningar

Idé och utformning: kateket Kristina Radetic från Kristus Konungens församling i Göteborg.