Vem är Gud?
Vad är bön?
Vad är det för skillnad på olika religioner?
Om Gud finns, varför finns det så mycket ont?
Intresset för religion ökar bland ungdomar i Sverige.
Det är många och viktiga frågor som man undrar över.
I det här häftet vill vi på ett kortfattat sätt
ge de svar som katolska kyrkan har.
25 frågor & svar om katolsk tro
publicerades för första gången år 2008
och har sedan dess tryckts i över 44.000 exemplar.
Detta är en ny och omarbetad utgåva.

Läs här!

Det går också att gratis (mot portoavgift) beställa denna skrift i bokform här.