Dessa Riktlinjer omfattar allt kateketiskt arbete i stiftet, det gäller katekes både för vuxna, ungdomar och barn. Riktlinjerna bygger på Direktoriet för katekes från Kleruskongregationen. 

Läs här!