Pyssel

Handen har nått att säga som huvudet inte vet...

Att använda händer till att pyssla eller skriva - med en penna! - är kreativt. Man kommer in i en skapelseprocess, man får ett lugn och ett fokus och ser något växa fram. Medan händerna arbetar bearbetar vi det som vi hört, kunskapen sjunker in djupare, det är meditativt. Vår hjärna stimuleras och utvecklas. Att glömma det vi hört är lätt gjort, men det som vi själva skapat kommer vi att minnas bättre!

Barnen kan ofta uppleva tron som abstrakt. Tankarna blir mer begripliga och gripbara, om vi får ge dem en form. Det är också mycket lättare att ha en fin dialog om tron om vi får utgå från något som är synligt och gripbart. 

Tänk på att förbereda pyssel som är avpassat till åldersgruppen. Inget är så frustrerande som att se barn kämpa utan framgång. Flera av pysselövningarna går att anpassa till olika åldrar.

Att skapa något ger barnen tillfälle att vara stolta. Tänk sedan vilken glädje när barnen får visa sina skapelser för föräldrarna!

Sagt under en studiecirkel med Bilda om att pyssla och att skapa med händerna:

"Handens fröjd och hjärtats lust."

"Vi lär med handen, teorin föds med handgreppet - man måste göra för att förstå."

"Medan handen arbetar vidgas blicken."

"Att låta hjärtats tanke lotsa händernas arbete."

"Av material som finns nära
till hands formas något
angeläget som ger uttryck
för det innersta och det
yttersta, det som berör."