Helige Josef

Jungfru Marias make, Jesus fosterfar, skyddshelgon för arbetare och döende

Festdag: 19 mars

Josef från Nasaret var snickare, av Davids släkt. Han var trolovad med jungfru Maria när han fick veta att Maria väntade barn. Då han inte var pappa till barnet ville han först skilja sig från henne i tysthet. Men i en dröm om natten visade sig Herrens ängel för honom och förklarade att han skulle behålla Maria som hustru och ge barnet namnet Jesus. När barnet var fött fick Josef igen höra Herrens ängel i en dröm som sa att han skulle ta med sig Maria och Jesusbarnet till Egypten (Matt 1-2) för att rädda dem undan förföljelse. Senare får vi veta att Josef i tre dagar letade efter den 12-årige Jesus i Jerusalem (Luk 2). Josef var en älskad fosterfar, som full av ömhet gjorde allt för att skydda och rädda sin familj. Han öppnade sig för Guds röst i drömmen och lydde. Han var en vanlig man som fick en ovanlig uppgift, som varje dag arbetade i skymundan med tålamod och uthållighet. Josef är ett föredöme för alla pappor, men även för alla andra, inte minst nu under pandemin.

Helige Josef, be för oss!

Påven Franciskus har utlyst ett särskilt år

(8 december 2020 - 8 december 2021) för att ära den helige Josef, med anledning av att det är 150 år sedan som den helige Josef utnämndes till hela kyrkans skyddspatron.

Läs biskopens brev om Josefsåret

Böneloppa

Att lära barn att be är en av de största gåvor vi kan ge dem. Vik tillsammans en pappersloppa som gömmer bönförslag. Här får du ett färdigt förslag men också mallen att skapa en helt egen "böneloppa". 

Loppan som pdf här

Stor Maria-affisch med silkespapper

Förbered en teckning av Maria på ett A-2 papper och samla stora och små till att rulla små bollar med silkespapper som klistras fast på affischen. Sakta växer en vacker Mariabild fram, väl synlig även på långt håll.

Se teckning av Maria här.

Låt Maria omfamna alla i sin stora mantel! Varje barn skriver sitt namn eller ritar sitt ansikte på en liten pappersfigur som klistras fast på hennes mantel. En vacker symbol för Marias omsorg om oss alla.

Hjärtat symboliserar människans centrum

Att klippa och vika ett brevhjärta kan ge många vidare idéer. Till vem ska man ge kuvertet? Till Jesus, mamma, pappa, lillebror, bästis eller någon som man har blivit osams med? Vad skall man lägga i kuvertet? Det kan man fundera över tillsammans med barnen. Klicka på bilden för att hitta mallen.

Minibibel

Detta är en fin aktivitet som lätt går att anpassa till barnens ålder. I anvisningen ingår dessutom underbara citat ur Bibeln. Om barnen är yngre kan du välja färre, enklare citat. Lycka till!

Regnbåge

Tecknet för Guds första förbund med människorna (och alla djur också faktiskt) var regnbågen. Det var på Noas tid (se 1 Mos 9: "Min båge ställer jag bland molnen") Denna regnbåge är ganska enkel att göra. Se till att tejpen räcker bara!

Skapelseaffisch

Detta är en härlig affisch som du gör tillsammans med barnen, samtidigt som du berättar skapelse-berättelsen. På slutet får barnen klistra dit sig själva och se varandra som Guds avbild. Du får instruktioner och schabloner att klippa ut. 

Rosenkrans med muffins och andra bibliska kakor

Baka bibliska kakor med barnen eller förbered till en församlingskväll:

Johannes Döparens gräshoppor / gräshoppa närbild

Marias Mariekex (lätt att köpa färdigt!)

Änglamat (chipsskruvar)

Franciskus vargtassar

Tips för maj- och oktobermånad:

Unnur Gunnarsdottirs  rosenkrans

Gör dina egna popup-bilder

Popup-bilder

Popup-bilder är enkla och roliga att göra. Med ganska enkla medel får du snabbt ett fint resultat. Beroende på barnens ålder och färdigheter kan du göra dem mer eller mindre avancerade. Använd gärna fler material, t ex fjärdrar, glitter eller tyger.