Änglar

Älskvärda, lite lekfulla änglar med en fin gloria. För yngre barn krävs lite hjälp och förberedelse, kanske lite förenklingar för att de ska lyckas.

Vikta pappersänglar

Be barnen att ta med gamla serietidningar, nu kan de komma till användning!