Katolska pedagogiska nämnden ordnar kurser som vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om katolska kyrkans tro och liv. KPN ordnar även speciella kurser som vänder sig till kateketer. Och så gör vi events som är till för alla!

Alla kurser och events ordnas i samarbete med Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle.

Katolsk tro för alla 2024-2025 (Vuxenutbildning)


Tidigare kurser och events