KPN ordnar vuxenkurser som vänder sig till alla som vill fördjupa sina kunskaper om Katolska kyrkans tro. KPN ordnar även speciella kurser som vänder sig till kateketer. Och så gör vi events som är till för alla!

Alla kurser och events sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Vuxenutbildning våren 2019

Kurser för kateketer

Tidigare kurser och events