Johannesevangeliet med Emanuel Sennerstrand (1)

Datum: 18 - 20 oktober

Plats: Stockholm - Marielund

Johannesevangeliet

Johannesevangeliet.

Ingen bibelbok citeras i katolska kyrkans katekes så många gånger som Johannesevangeliet. Det är inget att förvånas över. I fornkyrkan kallades boken för det andliga evangeliet och var mycket omtyckt.

Johannes har även kallats kärlekens evangelium. Kärleken har sin djupaste grund i den ende Gudens inre liv. Till denna relation bjuds vi in, i gemenskap med honom som utgör själva definitionen av kärlek.

Johannes särskilda förtrogenhet med Jerusalem kommer att uppmärksammas genom att vi belyser några utvalda platser utifrån aktuell arkeologi.

Emanuel Sennerstrand arbetar just nu med att författa en katolsk bibelkommentar, vilket han gör på uppdrag av kardinalen. 

 

Axplock från utvärderingarna från Emanuels tidigare kurs:

- Jag kan inte beskriva hur bra och givande och lärorikt detta var. Emanuel är otroligt kunnig.

- Så fängslande kurs, givande och intressant. Bra med tydliga kopplingar till kyrkans lära.

- Än en gång levererar Emanuel med imponerande sakkunnighet.

- Tydligt hur Gamla och Nya testamentet hänger samman, så intressant om det judiska samhället också.

- Fin gemenskap, fint med mässorna och tideböner.

- Maten är fantastisk.

Klicka på bilden bredvid för utskrift!

Nya föredragshållare till vårens kurser!

Nya föredragshållare till vårens kurser!