Bibeln och modern psykologi

Datum: Onsdag 8 september 2021 Kl 19-20

Plats: Inzoomat

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren diakon Mazin Noel. Många av de insikter som gjorts av den nutida psykologin kan vi se
exempel på redan i Bibeln. Bibelns författare behärskade djupgående kännedom om människans natur, hennes svagheter och styrkor, sättet att bygga relationer. I Bibeln finns även insikter om språkets betydelse, medvetandet, minnet och människans sinnen som framställs
på ett sätt som påminner om många av de principer som den moderna psykologin vägleds av.


Mazin Noel är diakon och hjärtläkare som sadlat om till psykiatrin. Han är bachelor i teologi och grundare av Livets center, www.livetscenter.com.

Anmälan: https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

Affisch som pdf