När abort och dödshjälp blir personligt (1)

Datum: Lördag den 11 november 2023 KL 9.30-12.30

Plats: S:T Petri församling, Trollhättan

Katekesen och livet 

om kateketer ställs vi ofta inför de stora livsfrågorna
och inför etiska dilemman. Hur kan vi förklara kyrkans syn på etiska frågor som abort, dödshjälp och sexualitet på ett sätt som engagerar barn och ungdomar? Vad kan Respekt och Katolska pedagogiska nämnden erbjuda för konkreta hjälpmedel som ger oss tips i katekesen?

Föredrag och praktiska workshops med Respekts generalsekreterare Benedicta Lindberg och KPN:s ordförande Ulrika Erlandsson.

Anmälan: www.bilda.nu/kpn

Affischen som pdf