Tro och vetande - Samtal kring religion och vetenskap

Datum: 23 mars 2021 kl 19-20

Plats: ZOOM

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

40 minuters föredrag som följs av samtal med p Ulf Jonsson och Hans Liljenström, professor i biofysik vid SLU i Uppsala.

Inte sällan möter man uppfattningen att religion och vetenskap står i ett konfliktfyllt förhållande till varandra. Är det en korrekt beskrivning av förhållandet, historiskt och i våra dagar? Detta samtal kretsar kring vad som är typiskt för religion respektive vetenskap och hur man kan tänka sig att de är relaterade till varandra.

Anmälan: https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/9929013503

Affisch som pdf