Östliga liturgier - en inspiration för hela kyrkan med f Tadeusz Bienasz

Datum: 20-22 april 2018

Plats: Lund - Rögle kloster

Östliga liturgier – en inspiration för hela kyrkan

I katolska kyrkan i Sverige finns flera orientaliska riter med en andlighet som går tillbaka till apostlarnas tid. Dessa liturgier öppnade (och öppnar!) helt nya horisonter i synen på människan. De tidiga kyrkofäderna visade hur den gudomliga liturgin omsluter människan i sin helhet och visar både hennes himmelska och historiska dimension. Östliga och västerländska traditioner är idag levande tecken på Jesu Kristi närvaro mitt ibland oss. Kursledaren fader Tadeusz Bienasz har i sin doktorsavhandling fördjupat sig i synen på människan i den tidiga kyrkan.

Kursen erbjuds igen i höst på Marielund, den 19-21 oktober.

I Rögle kloster som ligger utanför Lund lever och verkar Dominikansystrar.

Under kursen får du möjlighet att fira katolsk mässa och delta i systrarnas andakter.

Systrarna bjuder på god mat, gott vin och trevlig samvaro!

Se vårens övriga Vuxenkurser här!

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg.

Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.