Lek för Guds skull

Datum: Onsdag 25 november kl 19- 20

Plats: Din dator

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med p Fredrik Heiding SJ.

ZOOMLÄNK: https://zoom.us/j/9929013503

Är lek för vuxna något som är klart begränsat i tid och rum medan barn leker var och när som helst?

Vad menas med lek? Är skämtsamhet en moralisk dygd? Vilka laster och synder kan lekfulla människor falla för? Är Gud lekfull? Med utgångspunkt i sin nyutkomna bok Lek för Guds skull kommer p Fredrik Heiding att leda in oss i helt oväntade perspektiv kring kyrkans syn på Gud och människan.

Fredrik Heiding är jesuitpater och lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala där han undervisar främst om kristen spiritualitet. Han ingår i tidskriften Signums redaktion och är redaktör för Signums hemsida. 

Anmälan:

https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

 

 

Affisch som pdf