Katolsk tro för alla gör paus under hösten 2023

Datum: Våren 2024

Plats: Marielund, Omberg, Åh stiftsgård, Vadstena

Under hösten 2023 gör Katolsk tro för alla paus på grund av den Kateketiska kongressen.

Till våren 2024 erbjuder vi tre spännande helger:

1. Hur kan jag möta det andliga livets upp- och nedgångar?

Ibland har vi andlig medvind och är vi fyllda av andlig kraft och spänst. Gud känns nära och bönen är givande. Under andra tider har vi andlig motvind, och då falnar kraften. Det blir svårt att be, och Gud verkar vara avlägsen. 

Det här är en kurs för dig som vill veta mer om hur du kan möta detta. Vi tar hjälp av Ignatius av Loyolas praktiska vägledning för andlig urskiljning, som bygger på 500 åriga erfarenheter.

 Kursledare

Andreas Carlgren är verksam som vägledare i Ignatius Andliga övningar både i vardagen och på reträtter. Han har också ignatianskt inspirerade vägledningssamtal och leder reträtter. För tio år sedan tog Andreas initiativ till att starta Gemenskap i Kristet Liv i Sverige, en världsvid ignatiansk och ekumenisk lekmannarörelse inom katolska kyrkan. Andreas tillhör Sankta Eugenia katolska församling.

 

 

2. Guldkorn från Birgittinska besinningshelger

Under mer än trettio års tid har Birgittasystrarna i Vadstena erbjudit “birgittinska besinningshelger”. Vid denna kurs ges tillfälle att ösa ur deras erfarenheter från dessa helger. Här får aktuella ämnen ackompanjeras av Bibeln och den heliga Birgitta som har mycket att säga oss idag. Det blir en hel del tystnad och tid för egen reflektion. Systrarna bjuder in till en helg med reträttkaraktär.

 

Kursledare

Birgittasystrar från Vadstena, systrar från Vår Allraheligaste Frälsares orden, O.Ss.S.

 

 

 

3. ATT BÄRAS AV och ATT BÄRA MED

Kyrkans bön och min

 

Timmarnas liturgi (Tidegärden) är kyrkans bön som ger rytm åt dagen, veckan och året. Vi inbjuds att stiga in i denna ständigt pågående bön, som är en skola där vi tar del av trons skatter och låter dem genomsyra vardagen.

Under denna kurs lär vi mer om denna böneform som förenar bedjare över tidens och rummets gränser.

 

Kursledare

Mariadöttrarna OSB, systrar från Heliga hjärtas kloster på Omberg.

KPN följer Folkhälsomyndigheten rekommendationer vid genomförandet av våra kurser.

 

Tider och platser

Vi återkommer om tider och platser inom kort.

 

Kostnad

Kurserna erbjuder vi till subventionerat pris, 1300 kr/helg.

Kateketer betalar 650 kr och ungdomar (max 28 år) 350 kr.

 

 

Hur fungerar anmälan?

  1. Efter att du fyllt i uppgifterna nedan under ”Anmäl dig här” och klickat på ”skicka” får du en automatisk bekräftelse med e-post. Nu vet du att din anmälan har registrerats (”Tack för din anmälan”).
  2. Efter någon dag får du en personlig e-post från KPNs kansli om att du fått plats på kursen (eller att den är fullbokad). Här får du också en anmodan om att betala en anmälningsavgift på 200 kr till KPNs konto 119-2053. Detta för att du ska kunna behålla din plats. Denna anmälningsavgift återfås ej vid avanmälan.
  3. Två veckor innan kursstart får du praktisk information om kursen.

Ifall det skulle bli aktuellt med avanmälan

Avanmälan måste ske senast 1 vecka före kursstart. Om avanmälan inkommer senare fakturerar KPN 50% av den totala kursavgiften, om den inkommer dagen innan faktureras hela kursavgiften. Detta beror på att de kursgårdar där KPN förlägger sina Vuxenutbildningar har dessa villkor.