Om barmhärtighet och skönhet i katekesen JÖNKÖPING

Datum: Lördag 20april 2024 KL 9:30 - 12:30 + lunch

Plats: Sankt Franciskus församling, Jönköping

Inspirationsdag för kateketer

Direktorium  för katekes vänder sig till alla som sprider tron men alldeles särskilt till kateketer. Direktorium lyfter fram nya perspektiv på kateketens uppgift  och kallelse och på sättet vi förmedlar tron.

Låt dig bli inspirerad av ett fördjupat perspektiv på katekes! Ledare: Ulrika Erlandsson, ordförande i Katolska pedagogiska nämnden

Anmälan senast 10 april HÄR

Affischen som pdf