Inspirationsdag för kateketer

Datum: 13 mars 2021 kl 9.30- 14

Plats: Johannes Paulus II Pastoralcentrum Brunnsgränd 4 Stockholm

”Som en stjärna på himmelen”- Kateketens viktiga uppgift.

Under dagen reflekterar vi över vår kallelse som kateketer och lyfter fram våra egna förebilder samt inspirerar och uppmuntrar varandra. Vi tar en titt på det nya Direktorium för katekes som kommer ut på svenska. Några exempel på hur man kan göra i undervisningssituationen tas också upp. KPNs material visas.

Kursledare:
Rauha Navarro Marttinen

Affisch som pdf