Doften av rykande vekar - reformationen ur folkets perspektiv med f Magnus Nyman och p Fredrik Heiding SJ

Datum: 8 - 10 september

Plats: Omberg - Heliga hjärtas kloster

Reformationen i Sverige kan betraktas som en kulturrevolution mot folkflertalets vilja inom en rad områden. Samtidigt bevarades några bruk och traditioner från det medeltida fromhetslivet. Hur upplevde folket i socknar och städer förändringarna? Vad hände med det sinnliga och kroppsliga, med utbildningsväsendet, bönelivet och sakramenten? Vad hände med gillena och klostren? Hur blev kvinnors och mäns nya roller? Dessutom ges en utblick mot vad som kan kallas ”katolsk återkomst i vår tid”. Temat har hög aktualitet med tanke på påvens Franciskus besök i Sverige i höstas!

Kursen erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr.

Doften av rykande vekar

Heliga Hjärtas Kloster - Omberg

Under kursen får du tillfälle till att fira katolsk mässa och delta i andakter. 

Njut av goda måltider och ett gott glas vin på lördag kväll! (bilden tagen på Marielund)

Utvärderingar från tidigare kursdeltagare:

- Härlig entusiasm från både f Magnus och p Fredrik, inte minst deras goda samspel.

- Föreläsarnas detaljkännedom imponerade, samt deras humor!

- Bra med två föreläsare, hög nivå på föreläsningarna, ändå lättsamt och roligt!

- Jätteintressant och spännande om reformationen i Sverige. 

- Roligt! 

- Mycket kunniga, pedagogiska och inspirerande kursledare.

- Bra att ingen förkunskap om svensk historia behövdes.

- Viktig kurs för att stärka vår identitet som katoliker. Man behöver känna till våra rötter, inte minst som ny katolik.

- Trevlig stämning och god mat!

- Gripande att höra om tiggarordnarnas fördrivning.

Se höstens övriga Vuxenkurser!

Dessa kurser ges för sista gången hösten 2017. Vuxenkurserna fortsätter våren 2018 med nya teman och nya föredragshållare.

Välkommen!