Inspirationsdag för kateketer och ministranter i Göteborg

Datum: Onsdag 17 mars 2021 kl 19-21

Plats: Kristus Konungens församling, Göteborg

”Voffer gör di på detta viset?”
Upptäck mer om mässans rikedom och djup!

 

Utifrån fader Anders Piltz nya bok ”Kort introduktion till liturgins tecken” ger Ulf Samuelsson en förklaring till mässans olika delar och hur man kan göra dessa levande för barn och ungdomar i katekesen. Det blir även praktiska övningar med musik och sång!

Föreläsaren Ulf Samuelsson är stiftets musikkonsulent och arbetar för Katolska Liturgiska Nämnden. Han är kyrkomusiker och verksam som orgelsolist i Sverige och utomlands.

Affisch som pdf