Barnkonventionen i katekesen

Datum: onsdagen den 30 september 2020 kl 19- 20

Plats: Din dator!

Inzoomat - Katolsk folkbildning online

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Nina Norlin som är stiftsjurist på biskopsämbetet.

ZOOMLÄNK: 

 https://zoom.us/j/9929013503

Den 1 januari i år blev FN:s konvention om barns rättigheter –
barnkonventionen – svensk lag. Vad handlar barnkonventionen egentligen om? Vad säger barnkonventionen när det gäller
barns rätt till religionsfrihet och andlig och moralisk utveckling?
Vad innebär barnkonventionen för föräldrar och kateketer?

Nina Norlin är stiftsjurist på Katolska Biskopsämbetet i Stockholm.

 

Anmälan

https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn