De eukaristiska bönerna med p. Klaus Dietz

Datum: 13 -15 oktober 2017

Plats: Lund - Rögle kloster

Dessa är hjärtat i den heliga mässan, en andlig skattkammare, fylld med Kyrkans liturgiska och teologiska rikedomar. Prästen - in persona Christi - frambär Kyrkans och de närvarandes tack till Fadern. Om man upptäcker formuleringarnas djup och mångfald blir man berikad, både som celebrant och som deltagare. Man förstår bättra trons mysterium. Min kurs vill hjälpa till att upptäcka några av de olika eukaristiska bönernas skönhet, struktur och variationer.

 

Kursen erbjuder vi till subventionerat pris, 1000 kr/helg. Kateketer betalar 600 kr och ungdomar (max 28 år) 300 kr

De eukaristiska bönerna

Utvärderingar från tidigare kursdeltagare:

- P Klaus är mycket bra och entusiastisk föreläsare! Kunnig, rolig, personlig och inlyssnande. Härligt.

- Strålande ledare! Jordnära.

- Föreläsningarna har satt igång så mycket hos mig.

- Värdefullt att fira mässan varje dag. 

- Jättetrevligt med samtalen på kvällarna med ost och vin!

- Fin stämning under helgen, trevligt att umgås.

- Känner mig rik efter denna helg.

- Underbart att få en fördjupning och bättre förståelse av mässan.

Rögle Kloster

Under kursen får du tillfälle till att fira katolsk mässa och delta i andakter

Se höstens övriga Vuxenkurser!

Dessa kurser ges för sista gången hösten 2017. Vuxenkurser fortsätter med nya teman och nya föredragshållare våren 2018.

Välkommen!