Maria är kateketernas hjälp

Datum: 21 oktober 2023, kl 9-15

Plats: Brunnsgränd 4, Gamla stan

Grundkurs för kateketer 

Vad är kärnan i den katolska katekesen?
Vad erbjuder Katolska pedagogiska nämnden dig som kateket? Vilken hjälp kan du få från Jungfru Maria och helgonen?


Workshops övningar och inspiration till dig som ny och till dig som varit med längre.

KURSLEDARE
Jim Lagerlöf, konsulent på KPN


Anmälning: www.bilda.nu/kpn

Affischen som pdf