Med tron i centrum - Maria Montessori

Datum: onsdag den 10 mars kl 19 -20

Plats: ZOOM

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren Ulrika Erlandsson. 

Maria Montessori (1870-1952), italiensk läkare och pedagog, har haft stor betydelse för synen på barn i hela världen. En grundläggande tanke i hennes pedagogik är att stimulera barnens egen nyfikenhet och upptäckarglädje. I Sverige finns 800 Montessoriskolor och förskolor och hennes pedagogik är spridd över hela världen. Men i Sverige tycks råda en okunskap om hennes katolska förankring. Ändå är det svårt att verkligen förstå hennes tänkande utan att se denna dimension av hennes liv.

Med sin stora passion för pedagogiska frågor har Ulrika Erlandsson fascinerats av Maria Montessori – en stark och ovanlig kvinna, långt före sin tid och djupt förankrad i katolska kyrkan.

Ulrika är ordförande i Katolska Pedagogiska Nämnden.

 

Anmälan

Affisch som pdf