Vägen till Rom - Nordbors konversion till den katolska kyrkan i ett långt historiskt perspektiv

Datum: 6 oktober 2021

Plats: ZOOM

Inzoomat - Katolsk folkbildning online! 

En halvtimmes föreläsning som följs av samtal med föreläsaren dr Yvonne Maria Werner.

Vad har motiverat nordbor att bli katoliker? Kan man se några förändringar över tid? Och varför används metaforen »vägen till Rom«? Detta är några av de frågor som tas upp i denna föreläs­ning som belyser fenomenet katolsk konversion i ett historiskt perspektiv från reformationstidevarvet och fram till vår tid.

Yvonne Maria Werner är professor i historia vid Lunds universitet och har under många år forskat om den katolska kyrkans moderna historia i Norden med fokus på mission och konversion. Hon har just färdigställt en populärvetenskaplig bok på detta tema, vilken beräknas komma ut i sommar. 

Anmälan: https://www.bilda.nu/verksamhet/katolska-pedagogiska-namnden-kpn

Läs mer om boken på förlaget Veritas hemsida:

https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/en-kort-introduktion-till-vagen-till-rom/

 

Affisch som pdf