Helgonquiz

Vem är ett helgon? Hmmm... Här får du prova dina kunskaper om helgon. Lycka till!

Börja!
1 / 10

Vilket av följande påståenden beskriver helgon bäst? Helgon är människor som

 

2 / 10

Vilket av följande påståenden är rätt?

3 / 10

Vem är det största helgonet genom tiderna?

 

4 / 10

Jesu lärjunge, aposteln Petrus blev biskop av

 

5 / 10

Vad som INTE är sant om heliga Maria?

 

6 / 10

Vilken av dessa helgon brukar folk be om hjälp när de har tappat bort något, exempelvis nycklar?

7 / 10

Vad är Sankt Pers nycklar för något? (Per är ett gammalt namn för Petrus)

 

8 / 10

Vilken av följande helgon är INTE svenskt?

9 / 10

Vem av dessa är ett skyddshelgon för skolbarn, ungdomar och studenter?

 

10 / 10

Det är bra att vara ett helgon.  Varför?

 

Vänligen ange ett alternativ

Quiz Bibelns djur

Vi tänker inte ofta på att det vimlar av djur i bibelberättelser. Men ja, Gud skapade dem som kompisar för Adam. Testa dina kunskaper om djuren i bibelberättelserna. 

Börja
1 / 8

Vilka av följande djur pratade med människorna i Gamla testamentets berättelser?

2 / 8

Noa släppte ut en viss fågel tre gånger genom ett fönster på arken som han hade byggt. Först kom den snabbt tillbaka, andra gången kom den med en olivkvist i näbben, tredje gången kom den inte alls tillbaka. Då visste Noa säkert att vattenmassorna var på god väg att försvinna. Vilken fågel släppte Noa ut?

3 / 8

Vad åt israeliter under sin ökenvandring, när de hade flytt från Egypten?

4 / 8

Kung David, när han var en ung pojke, vaktade får. Då dödade han två djur som ville ta fåren. Vilka djur var det?

5 / 8

Vilka djur kom med bröd och kött till profeten Elia vid bäcken Kerit under hungersnöden?

6 / 8

Daniel kastades till en lejongrop som straff för att han bad Gud trots förbudet. Vad var det som räddade honom?

7 / 8

Nu till Nya testamentet. Johannes döparen sade om Jesus: ”Där är Guds __________ som borttager världens synd.” Vilket ord är det som fattas?

8 / 8

Vilken av följande djur har fått äran att bära Guds mor och Guds Son?

Vänligen ange ett alternativ

Quiz för yngre - Gamla testamentet

Gamla testament är full av spännande berättelser. Testa dina kunskaper!

Börja
1 / 9

Vad hette människorna som levde i paradiset?

2 / 9

Vad hette mannen som byggde arken (en väldig båt) för att rädda sin familj och massor av djur undan översvämningen?

3 / 9

Till vem lovade Gud så många ättlingar som stjärnorna i himlen? (Ättlingar är barn, barnbarn, barnbarnsbarn, barnbarnsbarnbarn osv)

4 / 9

Faraos dotter hittade en baby i en korg i vassen vid Nilstranden. Vad hette barnet?

5 / 9

Till vem gav Gud sina tio bud ristade in på två stentavlor?

6 / 9

Vad hette den unga pojken som vågade kämpa mot jätten Goljat och besegrade honom?

7 / 9

 Vad hette människan som blev slukad av en stor fisk och på så sätt räddades från att drunkna?

8 / 9

Vad hette kungen som lät tre män kastas i en brinnande ugn eftersom de inte ville dyrka hans gudar? Den sanne Guden räddade dem från elden. Kungen hette

9 / 9

Vad hette den modiga drottningen som räddade sitt folk, när den elake Haman ville skada dem?

Vänligen ange ett alternativ

Vem är vem i Gamla testamentet?

Gamla testamentet är fullt av spännande och ibland skrämmande berättelser. Kommer du ihåg vem som inte gillade hårklippning? Testa dina kunskaper!

 

Börja!
1 / 10

Vem gav namn till djuren i Bibeln?

2 / 10

Bibeln berättar om flera kvinnor som hade svårt att bli gravida. En av dem log skeptiskt, när hon hörde att hon äntligen skulle få barn? Vem?

3 / 10

Vilka av dessa personer kastades i en brunn?

4 / 10

Vem ville inte få håret klippt?

5 / 10

Bibeln citeras ibland utan vetskap om varifrån orden kommer. Här två exempel:

– Det finns ingenting nytt under solen.

– Stor visdom, stor sorg. Mer kunskap, mer plåga.

Vem har sagt dessa bevingade ord?

6 / 10

Vilka av följande människor kämpade särskilt hårt mot sociala orättvisor?

7 / 10

Profeten Elia gömde sig för sina fiender. Han ställde sig på ett berg och blev överväldigad av Guds närvaro,

8 / 10

Purim är en mycket glad och rolig judisk högtid som firas till minne av judarnas räddning i Persien från deras förföljare Haman. Vem av dessa människor lyckades genom sin list rädda judarna?

 

 

9 / 10

Drottningen av Saba kom långväga för att ställa frågor till en kung som visste mycket om djur och växter och var otroligt kunnig på alla sätt. Vad hette kungen?

10 / 10

Vilka av dessa personer dansade av glädje?

Vänligen ange ett alternativ

Påskquiz för yngre

Testa dina kunskaper om påsken!

Börja!
1 / 6

Om du vill likna Jesus, vad ska du helst satsa på?

2 / 6

Jesus åt en festmåltid tillsammans med apostlarna. Han visade hur de skulle välsigna brödet och vinet så att de förvandlas till hans kropp och blod. Den dagen han gjorde det kallas för

3 / 6

Vad annat gjorde Jesus på skärtorsdagkväll?

4 / 6

Jesus dog på korset. Vi kommer ihåg detta och tackar Jesus för hans stora kärlek. I Sverige kallar vi dagen för...

5 / 6

Varför firar kristna påsk?

6 / 6

Vi börjar fira påsk redan sent på påskafton och samlas till kyrkan. Vad gör man där allra först?

Vänligen ange ett alternativ

Påskquiz

Har du koll på vad som hände under Jesu sista påsk?

Börja!
1 / 7

Vilket språk var Jesu modersmål?

2 / 7

Vem hjälpte Jesus att bära korset?

3 / 7

Jesus korsfästes på Golgata. Vad betyder ordet?

4 / 7

Vem av de fyra evangelisterna berättar om fottvagningen?

5 / 7

Vad betyder Jesu ord “Eli, Eli, lema sabachtani”?

6 / 7

Vem överraskade genom att skänka sin egen grav till Jesus?

7 / 7

Vad hette en av de två lärjungarna som den uppståndne Jesus mötte på vägen till Emmaus?

Vänligen ange ett alternativ

Quiz påsktiden

Den uppståndne Jesus visade sig för flera hundra människor. Testa dina kunskaper om påsktiden!

Börja
1 / 6

När Maria från Magdala mötte den uppståndne Jesus, sade hon ”Rabbouni!” Ordet är hebreiska och betyder

2 / 6

När Petrus och en till apostel fick höra att Jesu grav var tom sprang de två till graven. Vad hette den andre som var snabbare än Petrus och kom först till graven?

3 / 6

Apostlarna satt bakom låsta dörrarna, när den uppståndne Jesus plötsligt stod framför dem. En av apostlarna var inte med när detta hände. Han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” Vad hette denne världens mest kända tvivlare?

4 / 6

Några av apostlarna bestämde sig att gå och fiska. De fiskade hela natten, men fick ingenting. På morgonen befann sig den uppståndne Jesus på stranden. Vad höll han på att göra?

5 / 6

Petrus hade av rädsla nekat tre gånger att han kände Jesus. Efter sin uppståndelse frågade Jesus honom tre gånger:

6 / 6

Under hur lång tid visade sig den uppståndne Jesus för sina vänner?

Vänligen ange ett alternativ

Julquiz

Hur väl känner du julberättelserna i Bibeln? 

Börja!
1 / 12

Guds ängel besökte jungfru Maria och berättade att hon skulle bli med barn. Vad hette ängeln?

2 / 12

Till vem skyndade Maria efter några dagar?

3 / 12

Maria brast ut i lovsång som kallas Magnificat. Den börjar så här:

4 / 12

Vad var orsaken till att Josef bestämde sig att ta hand om Maria och barnet trots att han inte var pappan?

5 / 12

Vad hette den romerske kejsaren som enligt Lukasevangeliet gav en order om att folket skulle skattskrivas (registreras)?

 

6 / 12

Vart reste Josef och Maria för att skattskriva sig?

7 / 12

Väl framme bodde de i ett stall. Vad var orsaken?

8 / 12

Vilka var de som först fick veta om Jesus födelse?

9 / 12

En Guds ängel uppenbarade sig till fattiga herdar för att berätta glädjebudskapet. Vad/vilka var ängelns första ord?

10 / 12

Några österländska stjärntydare gjorde en lång resa för att de ville hylla judarnas nyfödda konung. De hade sett hans stjärna på himlen. Vilka gåvor hade de med sig till Jesusbarnet?

11 / 12

Herodes, som hade getts makten att styra över Palestina, fick höra om Jesusbarnet. Vad ville han göra?

 

12 / 12

Som en liten baby blev Jesus flykting. Vart flydde han med sin familj?

Vänligen ange ett alternativ

Julquiz för yngre

Vet du vad julen egetligen handlar om? Testa dina kunskaper!

Börja julguizet här!
1 / 9

Under tiden före jul förbereder sig kristna för att fira jul. Denna tid kallas för

2 / 9

Vem är det som ibland dyker upp med godis den 6 december?

3 / 9

Under advent tänder man fyra ljus. Men vad är det som är sant av följande påståenden?

4 / 9

Vi firar jul av många skäl. Vad är den allra viktigaste orsaken?

5 / 9

Vem berättade för Maria att hon skulle bli mamma?

6 / 9

Var föddes Jesus?

7 / 9

Vem är Jesus pappa?

8 / 9

Vilka av dessa var bland de första att träffa det nyfödda Jesusbarnet?

9 / 9

Varför har nästan alla julgranar en stjärna på sin topp?

Vänligen ange ett alternativ

Quiz fastetiden 1

Vad kan du om fastetiden? Här får du frågor om viktiga och mindre viktiga saker. Lycka till!

Börja!
1 / 10

När börjar fastetiden?

2 / 10

Hur länge ska katoliker fasta före påsken?

3 / 10

Vad är en abstinensdag för något?

4 / 10

Vilka dagar är obligatoriska faste- och abstinensdagar?

5 / 10

Vad av följande är minst viktigt som en bra förberedelse inför påsken?

6 / 10

Vad är påskens tidpunkt beroende av?

7 / 10

Vilken av de följande färgerna kan mässhaken ha både på fjärde söndagen i fastan och under tredje söndagen i advent. Extra svår fråga. 

8 / 10

Varför brukade Jesus fira påsk (pesach), eller gjorde han det?

9 / 10

Vilken av dessa saker är INTE gemensamma för första advent och palmsöndagen?

10 / 10

Varför viftar man med palmkvistar under palmsöndagen?

Vänligen ange ett alternativ