Påskquiz för yngre

Testa dina kunskaper om påsken!

Börja!
1 / 6

Om du vill likna Jesus, vad ska du helst satsa på?

2 / 6

Jesus åt en festmåltid tillsammans med apostlarna. Han visade hur de skulle välsigna brödet och vinet så att de förvandlas till hans kropp och blod. Den dagen han gjorde det kallas för

3 / 6

Vad annat gjorde Jesus på skärtorsdagkväll?

4 / 6

Jesus dog på korset. Vi kommer ihåg detta och tackar Jesus för hans stora kärlek. I Sverige kallar vi dagen för...

5 / 6

Varför firar kristna påsk?

6 / 6

Vi börjar fira påsk redan sent på påskafton och samlas till kyrkan. Vad gör man där allra först?

Vänligen ange ett alternativ

Påskquiz

Har du koll på vad som hände under Jesu sista påsk?

Börja!
1 / 7

Vilket språk var Jesu modersmål?

2 / 7

Vem hjälpte Jesus att bära korset?

3 / 7

Jesus korsfästes på Golgata. Vad betyder ordet?

4 / 7

Vem av de fyra evangelisterna berättar om fottvagningen?

5 / 7

Vad betyder Jesu ord “Eli, Eli, lema sabachtani”?

6 / 7

Vem överraskade genom att skänka sin egen grav till Jesus?

7 / 7

Vad hette en av de två lärjungarna som den uppståndne Jesus mötte på vägen till Emmaus?

Vänligen ange ett alternativ