Att förmedla innan aktiviteten:

Gud ”samarbetar” med mänskligheten genom sina förbund – 5 förbund i gamla testamentet, ett nytt ”evigt” förbund i nya testamentet som uppfyller de gamla förbunden. Dessa slöts med olika profeter i takt med att Gud uppenbarade sin plan för vår frälsning.

Varje förbund är förknippat med löften (och symboler fokus i aktiviteten på Guds löften)

Prefiguration/typologi: Dessa förbund och profeterna de sluts genom pekar alla mot (”prefigurerar”) Jesus.

Uppgiften är att para ihop förbunden med matchande löften och hur det pekar mot Jesus. En aktivitet som ger tillfälle att påminna om flera av de viktigaste händelserna i gamla testamentet och låta ungdomar förstå det större sammanhanget och lite grundläggande frälsningshistoria.

Förbunden med tillhörande löften och ”prefigurationer” ska gärna placeras i rätt kronologisk ordning!

Adam ➜ Noa ➜ Abraham ➜ Moses ➜ David ➜ Jesus

Läs mer : Fräslningshistorien