Dopet - frågor och svar

Häftet är en hjälp för alla som själva önskar ta emot dopet eller som önskar döpa sitt barn i Katolska kyrkan. Här ges svar både på de teologiska frågorna men också på de många praktiska saker man bör känna till inför ett dop. Här finns också dopritualet. 

Baptism - questions and answers

A booklet containing information about Baptism in the Catholic Church. A helpful guide to the preparation of the sacrament of Baptism, for yourself or fo