Namnlekar

 

Välkomstlek (5-8 år)

Gör en VÄLKOMMEN-skylt. Fäst den på en stol. Samla barnen runt skylten, sätt på glad musik, och låt barnen gå runt i ring. Förklara att de måste stå stilla när musiken tystnar. Det barn som då står närmast skylten säger: ”Hej, jag heter ... (barnets namn).” Då svarar resten av gruppen: ”Välkommen ... (barnets namn).” Fortsätt tills alla har fått stå närmast skylten.

 

Jag heter... jag tycker om (7-12 år)

Barnen sätter sig i en ring. Ett av barnen får en boll (en trasa med en knut går också bra) och säger: ”Jag heter… och tycker om…. (köttbullar, godis, att gå på bio…) och kastar eller rullar bollen till ett annat barn som säger: ”Tack …(namn på det barn som kastat bollen)”.  Man kan variera med att låta barnen tala om vad de inte tycker om eller med att berätta om en sak de har gjort under sommarlovet. Som kateket måste du försäkra dig om att varje barn får bollen ungefär lika ofta.

 

Namnlek (5-16 år)

Sitt i en ring. Låt alla säga sitt namn i tur och ordning. Betona att det är viktigt att alla är tysta och lyssnar. Annars kommer de inte att klara leken sedan. Börja leken med att säga ditt förnamn. Barnet till höger om dig ska upprepa ditt namn och lägga till sitt eget. Nästa barn upprepar era två namn och säger sitt eget på slutet. Och så vidare hela ringen runt. Avsluta själv med att säga alla namnen. Bjud gärna på att visa om du är osäker, så känns det bättre för de barn som eventuellt har tyckt att de gått dåligt.

 

Anna Anka (7-11 år)

Alla sitter i en ring och säger i tur och ordning dels sitt förnamn och dels ett djur som börjar på samma bokstav som förnamnet. Dessutom ska var och en upprepa de namn som tidigare sagts. Exempel: ”Anna And.” Nästa: ”Anna And och Linnea Lus.” Nästa: ”Anna And, Linnea Lus och Torsten Tapir.” Och så fortsätter man. Är det en stor grupp får man bryta av och börja på ny kula ibland eftersom det annars kan bli väl svårt för dem i slutet att komma ihåg alla namn och kombinationer.

 

Namnvarv (7-16 år)

 

Alla sitter i en ring och presenterar sig genom att säga sitt namn och något mer som man i förväg har bestämt, t.ex. var man bor, vilken skola man går i eller fritidsintresse. Exempel: ”Jag heter Anna och gillar att läsa.” Nästa: Jag heter Tore och gillar fotboll.” Och så vidare.

 

Namnknas (3-11 år)

 

Alla ligger i en ring med fötterna inåt. Börja själv med att sätta dig upp och säga: ”Hej, jag heter Lotta (eller vad du nu heter). Alla andra sätter sig då upp och säger: ”Hej Lotta!” Sedan lägger ni er ner igen och så får den bredvid dig sätta sig upp och säga: ”Hej, jag heter Axel” (eller vad han nu heter). Alla andra sätter sig upp och svarar: ”Hej Axel!”. Och så fortsätter man ringen runt.

 

Namnskyltar (alla åldrar)

Om gruppen är stor kan det vara en hjälp för både dig och deltagarna att ha namnskyltar. Låt dem gärna själva skriva sina namn och ev dekorera dem.

 

Garnnystanet (5-11 år)

Alla står i en ring. Vira in valfri kroppsdel på dig själv fyra varv med ett garnnystan medan du säger ditt namn. Gå fram till en av deltagarna, fråga vad han eller hon heter och räck över garnnystanet till denne, som säger sitt namn och virar garnet fyra gånger runt samma kroppsdel. Båda två fortsätter till en ny deltagare, frågar efter dess namn och får höra det medan han/hon lindar in sig med garnet. Så fortsätter man till alla är inlindade.

Därpå upprepas det hela baklänges, men nu ska hela gruppen säga namnet på den som virar ut sig. Till slut är alla utvirade och man har både fått höra och säga allas namn.