Lära-känna-lekar

Välkommen till katekesen

En ny termin börjar, då är det viktigt att få igång gruppen, låta barnen och ungdomarna lära känna varandra och skapa en god gemenskap. Här får du tips på lekar och aktiviteter!

Vem är vem?

Ålder: 9 -16

Material: papper och pennor

Nu ska ni få veta lite mer om varandra. Dela ut papper och pennor. Alla skriver följande på pappret:

 • deras fritidsintresse
 • vad de tycker är bäst med skolan
 • någon de ser upp till, en idol eller förebild
 • vem som hör till familjen

Så ber du dem vika ihop pappret och lägga det i en skål eller korg. Se till att blanda ihop det ordentligt! Nu låter du en och en plocka ut ett blad ur korgen. Låt deltagarna läsa upp vad som står och gissa vem det kan vara frågan om.

Vem gömmer sig bakom detta namn?

Ålder: 6-12

Material: lista med många namn som du klipper i lagom stora pappersrutor, tomma pappersrutor i samma storlek att dela ut pennor, påse.

 

När vi nu har samlats i katekesen, ska vi också lära känna varandras namn. Vi är en stor familj här i kyrkan, och i en familj är det viktigt att man känner varandra väl.

 

Alla sätter sig en rund ring. Förklara att ni ska öva på varandras namn. Låt alla skriva sina namn på ett litet papper som du lägger in i en påse. En efter en får sedan dra fram ett papper med namn på ur kassen. Om barnet inte kan läsa, får kateketen hjälpa till. När barnets namn blivit uppläst ska barnet i fråga komma fram eller resa sig och svara på några frågor:

 • vilken är din favoritfärg?
 • Vilket dataspel tycker du är bäst?
 • Vilken är din favoritmat?
 • Vilken glass gillar du bäst?
 • Om du vore ett djur, vilket djur skulle du gärna vara då?
 • Finns det något helgon du är nyfiken på?
 • (lägg till eller ta bort några frågor, beroende på vad som du tror passar just din grupp)

Upprepa alltid barnet namn en gång till på slutet. När ni har gått igenom alla namn lägger du in även pappersrutorna med andra namn. Nu plockar du på upp ett papper med namn som du läser upp. Om det är namn ur någon från er grupp ska alla springa en ronda i rummet (eller fram och tillbaka till väggen beroende på hur ert rum ser ut) och sedan springa tillbaka till stolen och sätta sig igen. Den som varit snabbast de flesta gångerna kan få ett litet pris, kanske en helgonbild eller något annat.

Vi klär ut oss!

Ålder: 5-16

Material: en stor kasse/resväska där alla kläder kan få plats, utklädningskläder, gamla kläder, pyjamas, hattar, keps, sjalar, smycken, peruker, glasögon, vantar, ballong eller boll, glad dansmusik.

 

Gud älskar oss så som vi är. Men ibland skulle vi vilja vara någon annan eller något annat… Vi glömmer att Gud älskar oss som vi är, men våra egenskaper, vårt utseende, allt vi kan… Med denna lek kan ni påbörja ett samtal om vilka vi är, och vad vi drömmer om.

Alla sitter i en cirkel. Kassen med utklädningskläder står i mitten, utan att någon kan se innehållet. Spela glad musik, medan deltagarna ger ballongen/bollen tillvarandra. När musiken stannar, ska den, som har ballongen, ta upp något från kassen med kläder och sätta på sig det. Därefter ges ballongen vidare, tills musiken stannar igen. Fortsätt tills kassen med kläder är tom.

Till slut är det roligt att se hur alla ser ut när de är utklädda!

Gör en rolig bild!

Ålder: 6-16

Material: mobil, kamera

Använd teknologin – och få hjälp av barnen/ungdomarna om du själv saknar en mobil. Låt barnen ta en bild av sig själva med sin kamera. Om de saknar mobil kan du ta en bild.. Om du vill kan du använda exempelvis appen Oldbooth på Iphone/Ipad (du kan ladda ned det från App Store) och gör tillsammans en rolig presentation av barnen i gruppen. När ni ser bilderna blir det lättare att komma ihåg varandra. OBS, tänk på att det är känsligt med bilder, låt inte barnen ta bilder av varandra och radera de bilder du tagit.

Vad vill vi stå för? Gruppens regler 

Ålder: 9-16

Material: papper, något att skriva med, stora A-2 blad

Bestäm tillsammans vilka regler ni vill ha i er grupp. Att skapa dessa regler tillsammans ökar sammanhållningen och respekten för varandra.

Bra att tänka på: att ha regler underlättar livet tillsammans. Kanske vi inte alltid gillar regler, för att vi tänker att regler begränsar vår frihet, eller att andra bestämmer över oss. Men utan regler skulle det bli kaos. När vi kör bil, hjälper trafikreglerna till att vi kan färdas tryggt i trafiken. Du kan förutse hur andra kör runt dig. Så regler finns inte till för att göra livet tråkigt, utan för att skapa ett bra sätt att underlätta våra liv.

Även Bibeln känner till detta. De Tio Budorden gavs inte för att begränsa någons frihet. Tvärtom gavs de för att Israels folk skulle kunna behålla den frihet de precis fått när de flydde från slaveriet i Egypten. I början av texten om de tio budorden i Bibeln finns att läsa att Gud förde sitt folk ut i frihet, ut ur slaveriet (2 Mos 10:1-17). Detta gäller även idag, vi behöver buden för att behålla friheten och en god gemenskap. Jesus sammanfattade buden i det dubbla kärleksbudskapet, att älska Gud, sig själv och sin nästa (jfr Rom 13:8-10).

Så här kan du göra:

Dela ut papper som börjar med följande meningar:

 • Jag önskar att de andra deltagarna ska…
 • När någon talar önskar jag att de andra ….
 • Jag hoppas att gruppen ska…
 • Jag önskar att ledarna ska….
 • Jag vill inte att….

Låt ungdomarna skriva färdigt dessa meningar. Samla in dem. Läs upp vad som kommit upp och diskutera de olika förslagen tillsammans. Samla förslagen på ett stort ark/tavla och kom överens om vad som ska gälla i er grupp. Möjligen kan följande komma upp:

 • Alla ska vara vänliga och öppna för varandras tankar och idéer
 • Ingen ska tvingas att säga något, om man inte vill
 • Vi kommer i tid
 • Vi lyssnar på varandra med respekt
 • Vi tänker på att var och en är skapad till Guds avbild

Avsluta med bön: Gode Gud, du har kallat oss att vandra tillsammans i denna grupp. Ge oss ett öppet hjärta för varandra, att vi kan stödja och uppmuntra varandra. Hjälp oss att visa omtanke om varandra i gruppen, så att alla känner sig välkomna. Amen

Dessa 5 aktiviteter kan du skriva ut som pdf Här!

 

Presentera varandra (9-99 år)

Deltagarna delas upp i par. De får en stund på sig att intervjua varandra eller berätta om sig själv för den andra. De kan gärna ha papper och penna och skriva upp vad de får veta om den andra. Sedan träffas hela gruppen igen och var och en presenterar kompisen som han/hon har intervjuat.

 

 

”Tidningsleken” (5-12 år)

 

Alla barnen sitter i en ring utom ett barn som ställer sig på alla fyra i mitten. Kateketen ropar namnet på något av barnen i ringen. Barnet i mitten springer till detta barn och försöker ”kulla” det. Om ett barn blir kullat ska den som stod i mitten och den som kullats byta plats. Om barnet, vars namn utropats, är tillräckligt snabbt kan det ropa namnet på ett annat barn innan det blir kullat. Då måste barnet i mitten snabbt springa till detta nya barn för att kulla det i stället. När barnet lyckats erövra en ny plats får det ropa ut ett annat barns namn. Se till att alla barn nämns. Det kan vara bra att inleda med att alla säger sina namn en gång och eventuellt sätter på sig namnskyltar.

 

Vi byter namn med varann! (7 -16 år)

Gå runt och hälsa på varandra och byt namn med varandra. När Ola hälsat på Mia så heter han Mia medan Mia heter Ola. Man byter alltså namn med varandra. Ola, som nu heter Mia, hälsar på nästa och presenterar sig som Mita. Den nya blir nu Mia, medan Ola får den nyes namn, eller det som som den nya fått under leken. Alla går hela tiden runt och hälsar. Man fortsätter tills man fått tillbaka sitt riktiga namn. Då går man ur leken och väntar till alla har fått tillbaka sitt eget, riktiga namn.

Dessa lekar är sammanställda av vår praktikant från Bonifatiuswerk, Sarah Didden.

Spindelnätet (5-12 år)

 

 

 bild 14.jpg

 

 Ta ett garnnystan, behåll ena änden av snöret, kasta det till ett av barnen med orden: Jag heter … Vad heter du? (Barnet säger sitt namn.)Låt alla kasta till varandra så att det bildas ett stort nät.

När ert spindelnät är färdigt kan du tala om att ni nu bildar en synlig gemenskap (eventuellt måste ordet förklaras). Var och en behövs för att nätet inte ska brista. Tillsammans ingår ni alla i en ännu större gemenskap som är – vad? Ja, just det: Kyrkan. Lägg nätet på golvet.

 

 

 

 

Fotavtryck (5-8 år)

 

Be barnen att sätta sig i en cirkel på golvet eller på var sin stol. Della ut ett ”fotavtryck” med namn på till varje barn. Be dem att säga sina namn och att hålla fotsulan i sin hand. Nu får de tala om vart deras fötter tycker om att gå (till lekparken, på bio, till mormor, till kompisen…). Samla in ”fotavtrycken”, lägg dem i mitten och avrunda med orden: överallt där vi går, är Jesus vid vår sida.

 

 

 bild 15.jpg

 

Platsen till höger om mig är tom (5-10 år)

 

Låt barnen sitta på stolar i en ring, se till att det finns en tom plats. Den som har den tomma platsen till höger om sig säger: ”Platsen till höger om mig är tom och jag önskar att …. (ett annat barns namn ur gruppen) ska sitta här”. Det barnet som önskats får nu sätta sig på den tomma stolen. Nu får ett annat barn en tom plats till höger om sig… Så fortsätter leken tills alla barn har fått byta platser. Leken är bra för att träna varandras namn. Eventuellt kan man låta det barn som flyttar på sig få hålla något i handen. Som ledare måste du se till att alla barn får byta plats.

 

 

 bild 16.jpg