Lära-känna-lekar

Presentera varandra (9-99 år)

Deltagarna delas upp i par. De får en stund på sig att intervjua varandra eller berätta om sig själv för den andra. De kan gärna ha papper och penna och skriva upp vad de får veta om den andra. Sedan träffas hela gruppen igen och var och en presenterar kompisen som han/hon har intervjuat.

 

 

”Tidningsleken” (5-12 år)

 

Alla barnen sitter i en ring utom ett barn som ställer sig på alla fyra i mitten. Kateketen ropar namnet på något av barnen i ringen. Barnet i mitten springer till detta barn och försöker ”kulla” det. Om ett barn blir kullat ska den som stod i mitten och den som kullats byta plats. Om barnet, vars namn utropats, är tillräckligt snabbt kan det ropa namnet på ett annat barn innan det blir kullat. Då måste barnet i mitten snabbt springa till detta nya barn för att kulla det i stället. När barnet lyckats erövra en ny plats får det ropa ut ett annat barns namn. Se till att alla barn nämns. Det kan vara bra att inleda med att alla säger sina namn en gång och eventuellt sätter på sig namnskyltar.

 

Vi byter namn med varann! (7 -16 år)

Gå runt och hälsa på varandra och byt namn med varandra. När Ola hälsat på Mia så heter han Mia medan Mia heter Ola. Man byter alltså namn med varandra. Ola, som nu heter Mia, hälsar på nästa och presenterar sig som Mita. Den nya blir nu Mia, medan Ola får den nyes namn, eller det som som den nya fått under leken. Alla går hela tiden runt och hälsar. Man fortsätter tills man fått tillbaka sitt riktiga namn. Då går man ur leken och väntar till alla har fått tillbaka sitt eget, riktiga namn.

Dessa lekar är sammanställda av vår praktikant från Bonifatiuswerk, Sarah Didden.

Spindelnätet (5-12 år)

 

 

 bild 14.jpg

 

 Ta ett garnnystan, behåll ena änden av snöret, kasta det till ett av barnen med orden: Jag heter … Vad heter du? (Barnet säger sitt namn.)Låt alla kasta till varandra så att det bildas ett stort nät.

När ert spindelnät är färdigt kan du tala om att ni nu bildar en synlig gemenskap (eventuellt måste ordet förklaras). Var och en behövs för att nätet inte ska brista. Tillsammans ingår ni alla i en ännu större gemenskap som är – vad? Ja, just det: Kyrkan. Lägg nätet på golvet.

 

 

 

 

Fotavtryck (5-8 år)

 

Be barnen att sätta sig i en cirkel på golvet eller på var sin stol. Della ut ett ”fotavtryck” med namn på till varje barn. Be dem att säga sina namn och att hålla fotsulan i sin hand. Nu får de tala om vart deras fötter tycker om att gå (till lekparken, på bio, till mormor, till kompisen…). Samla in ”fotavtrycken”, lägg dem i mitten och avrunda med orden: överallt där vi går, är Jesus vid vår sida.

 

 

 bild 15.jpg

 

Platsen till höger om mig är tom (5-10 år)

 

Låt barnen sitta på stolar i en ring, se till att det finns en tom plats. Den som har den tomma platsen till höger om sig säger: ”Platsen till höger om mig är tom och jag önskar att …. (ett annat barns namn ur gruppen) ska sitta här”. Det barnet som önskats får nu sätta sig på den tomma stolen. Nu får ett annat barn en tom plats till höger om sig… Så fortsätter leken tills alla barn har fått byta platser. Leken är bra för att träna varandras namn. Eventuellt kan man låta det barn som flyttar på sig få hålla något i handen. Som ledare måste du se till att alla barn får byta plats.

 

 

 bild 16.jpg