Jag vill bli kateket. Hur gör jag?

Om du önskar att bli kateket kontakta din kyrkoherde eller din nationella grupps själasörjare. Det är han som bär ansvaret för trosundervisningen. Kyrkoherden har uppgiften att kalla lämpliga personer till kateketens viktiga uppdrag. Är du osäker på vad det innebär att vara kateket?

Då är det bra om du får börja som hjälpkateket i en grupp som undervisas av en erfaren kateket. Kanske finns det också en möjlighet att besöka flera grupper för att få en bättre uppfattning av hela verksamheten. Du är också välkommen att delta Katolska Pedagogiska Nämndens kurser för kateketer som ordnas på olika ställen i Sverige. Där får du se exempel på olika undervisningsmetoder, se material och få del av andras erfarenheter. Kateketkurserna är helt gratis för dig. KPN har gett ut en stor mängd undervisningsböcker och annat kateketiskt material. Till barnens och ungdomarnas böcker finns också lärarhandledningar där du får tips på hur du kan lägga upp dina samlingar.

En grundbok för kateketer heter Kallad till kateket – hur gör jag konkret?

Vilka egenskaper behöver en katolik för att bli kateket?

Fatima Rosendahl, kateket i nästan 20 år, svarar: ”Du borde tycka om barn, vara lugn och ödmjuk… ha tålamod. Kunskaper kan du få i efterhand. Jag visste nästan ingenting om kyrkans historia, men jag har lärt mig massor. KPNs böcker är bra.”

Gud behöver kateketer!