KPN följer GDPRs dataskyddsförordning

 

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning att tillämpas. Förordningen kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och ersätter personuppgiftslagen (PUL). I förordningen, som är direkt tillämplig i medlemsstaterna, förtydligas och förstärks de personuppgiftsansvariga organisationernas ansvar och skyldigheter och de registrerades rättigheter förstärks. Även vår kyrka och alla avdelningar på Biskopsämbetet som hanterar register berörs. KPN är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi får in.

 

Varför har KPN ett register?

 • För att kunna skicka ut KateketNytt till alla kateketer och andra intresserade
 • För att ha en överblick över kursdeltagare i KPNs kursverksamhet
 • Faktureringsändamål
 • För att skicka information

 

Information om medlemmar som KPN kommer spara på dator och (i vissa fall i utskrift) är:

 • Namn
 • Postadress och/eller mailadress
 • Telefon
 • Personnummer (för KPNs kursdeltagare)

 

Bra att känna till:

 • Personuppgifter ges inte ut till externa parter.
 • Meddela oss snarast om du inte önskar erhålla KateketNytt längre, så raderas du ur vårt register.
 • Du har rätt att få information om vilka uppgifter som KPN har om dig i vårt register.
 • Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter.
 • Vi lagrar uppgifterna så länge det finns önskemål om att erhålla KateketNytt och så länge de behövs för administration av kurserna.
 • Vi är tacksamma för snabba uppgifter om adressändringar, hjälp oss att hålla registret aktuellt!
 • Vid frågor om hur stiftet arbetar med den nya dataskyddsförordningen; välkommen att skriva till gdpr@katolskakyrkan.se
 • Gäller din fråga medlemskap i katolska kyrkan bör du i första hand kontakta din församling.

Om du vill kan du läsa mer om GDPR här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

 

Vi vill att du ska känna dig trygg med hur KPN förvaltar de uppgifter vi har om dig!

Kul att veta: 

Arsene Heitz, som designade den Europeiska unionens flagga fick sin inspiration till detta från Uppenbarelseboken (12:1) där Maria beskrivs med en krans av 12 stjärnor runt huvudet. Flaggan invigdes den 8 december 1955, dagen då vi firar Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet.

Vi ber om Guds moder Marias beskydd i allt vårt arbete!