Att välkomna föräldrar och barn vid första träffen

Vid första träffen är det viktigt att få en god kontakt med både föräldrar och barn (se Riktlinjer för katekes, 39). Bjud därför in både stora och små till den första samlingen. Nedan får du ett förslag till hur det kan gå till. Ofta får man börja med att fylla i namn och adresslistor till Studieförbundet Bilda – om inte det redan är gjort. Tänk på att skapa en välkomnande atmosfär!

Bilden tagen vid trosundervisning i Vår Frus kyrka i Täby, fotograf Mannesays.

 

Hälsa föräldrar och barn välkomna!

Varmt välkomna, fantastiskt att ha er här! Ni föräldrar, har kommit med det värdefullaste som finns i era liv - era barn - och anförtror dem till oss. Det är stort! Som föräldrar är ni huvudansvariga för era barns kristna fostran, men som kateketer vill vi göra det bästa vi kan för att stötta er i denna uppgift. Ni barn har kommit för att komma närmare Gud och få nya vänner. Det ska vi hjälpas åt med tillsammans!

Corona - vi fortsätter att vara försiktiga

Tänk på att vidta säkerhetsåtgärder, förmedla allting tydligt så att alla känner sig mer trygga. Kanske kan ni göra fler aktiviteter utomhus? Förklara att församlingen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därför måste alla

  • Stanna hemma om man känner något sjukdomssymptom
  • iaktta god handhygien
  • hålla distans

Presentationsrunda

Berätta något om dig själv och låt alla presentera sig med namn och säga något de gillar! Fråga om det är ok att ni delar ut en namn - och adresslista med telefoner (betona att det är fint om barnen kan ha kontakt även utanför undervisningen, evt samåka…). Upprätta en epostlista, så att du kan mejla om vad ni gjort i gruppen, påminna om läxor m.m.

Föräldrarnas förväntningar

Vilka förväntningar har ni, när ni kommit med era barn hit till Kyrkans undervisning? Finns andra tankar, förslag, idéer? (Gör en runda så att alla kommer till tals.)

Presentera boken, praktisk information…

Dela ut boken/undervisningsmaterialet och berätta kort om innehåll och upplägg. Låt framförallt barnen titta och bläddra i den. Under tiden kan du förklara Hemma hos oss – sidorna för föräldrarna. (Om du har yngre barn kan du här vända dig till dem och säga att Hemma hos oss – sidorna är föräldrarnas läxor, att barnen måste påminna föräldrarna om dessa – att de då kanske får en stjärna…) Viktigt: boken måste alltid tas med till undervisningen! Här är det också bra om du kan dela ut ett informationsblad med terminens undervisningstillfällen, tider och evt annat praktiskt. Har någon frågor?

Att leva som en katolsk familj

Fråga: vad gör man mer när man är en katolsk familj? Vill någon ge exempel? Är det någon som ber aftonbön? Vilken? Låt föräldrarna ge några exempel till varandra. Visa hur man kan välsigna varandra. Låt alla föräldrar välsigna sitt barn med ett kors på pannan och barnen sina föräldrar. Dela gärna ut den gratis broschyren Bön i familjen som ger förslag på bön i familjen (beställ här). Betona vikten av att gå till mässan regelbundet.

Dela gärna ut broschyren om hur katekesen fungerar i katolska kyrkan i Sverige också!

Den kan beställas gratis på [email protected] och laddas ned här

Vi gör en bild av varandra

Gör en kul övning: dela ut papper och penna till alla, stora och små, och låt barnen rita sin förälder samtidigt som föräldern ritar sitt barn. Skriv under bilden: du är Guds avbild! Ha gärna fin bakgrundsmusik. Tänd ett ljus i er mitt, säg att Kristus är med på ett särskilt sätt när vi tänder detta ljus. Lägg bilderna runt mitten och avsluta med bön (gärna en sång också).

Gode Gud,

Vi tackar dig för att du är med oss.

Vi har många förväntningar och förhoppningar

inför det kommande året.

Du skapar oss och älskar oss i varje stund.

Hjälp oss att bli en god gemenskap i din Kyrka,

inneslutna i din Sons stora famn.

Amen.

Idé: KPN/Ulrika Erlandsson