Hur ställer jag en bra fråga?

Mest känd inom pedagogiken i konsten att ställa frågor är Sokrates. Genom sitt ständiga frågande lyckades han att få eleven att själv komma fram till sanningen. Här förutsätts en positiv människosyn som ligger nära det katolska tänkandet: Anden finns redan närvarande i människan och hon har ett stort potential att växa och att finna sanningen i sitt inre. Sokrates metod kallas för "barnmorskepedagogiken". Tanken var att de rätta frågorna kunde förlossa en dold kunskap hos eleven. Det är något vi som kateketer kan bli inspirerade av!

Ibland behöver man ställa frågor för att kontrollera om barnen har tagit till sig vissa fakta. Men ännu viktigare för en levande katekes är att ställa frågor som hjälper barnen att tänka själva, som får dem att associera, som väcker deras känslor och engagemang. 

Kontrollfrågor:

- Hur många apostlar hade Jesus?

- Vad betyder ordet advent?

(Här finns det rätt eller fel svar, men undvik att säga "det var fel". Fråga istället: "Hur kom du fram till detta?" eller "Varför tänker du så?" (kanske hade barnet missförstått frågan). Gör sedan ett tillrättaläggande som inte kränker barnet, så kommer det även i fortsättningen att våga ge dig svar. 

Frågor för att väcka personligt engagemang:

- Varför var det viktigt för Jesus att ha vänner?

- Om ni hade varit där och haft en kamera med er, vilket ögonblick hade ni fotograferat då?

- Hur tror ni det kändes att tala med djuren som Franciskus gjorde?

- Hur skulle du gjort om du varit med?

Generellt om frågande:

- Ställ korta, direkta och tydliga frågor.

- Ge barnen tid att tänka innan de svarar.

Låt gärna barnen ställa frågor till varandra. Det kräver att de sätter sig in i ämnet och det kan vara roligt för dem att leka ledare. Varför inte låta dem använda sin mobilkamera och filma varandra när de svarar?

Ur Kallad till kateket - hur gör jag konkret? av Ulrika Erlandsson