Hur startar jag en studiecirkel?

En studiecirkel är en studieform där deltagarna får möjligheten att utvecklas tillsammans med andra människor. KPN har material för flera studiecirklar. Om du vill starta en studiecirkel, kontakta församlingens kyrkoherde. Det är han som är ansvarig för verksamheten i församlingen.

Det är bra om ni kan komma överens om lokal och att församlingen hjälper till med information (kungörelser efter mässan, hemsidan, församlingstidning, affischer). Det är viktigt att informera kort om studiecirkelns innehåll, tid, plats, kursanmälan och eventuella kostnader. Information som sprids genom personliga kontakter kan aldrig överskattas. De är fint om du ringer och påminner om första studiecirkelträffen.  Tänk på att du kanske behöver beställa studiecirkelmaterial i förväg ([email protected]). Gör en preliminär studieplan till första mötet. Kunskapsfördjupning i en studiecirkel sker oftast i samtal med andra deltagare.

Följande regler är bra att ha framme vid alla möten:

Det som sägs stannar i gruppen.

Det jag säger idag är det OK att ändra på i morgon.

Alla talar i jagform.

Jag har rätt att vara tyst.

Anmälan till Studieförbundet Bilda

Tänk på att anmäla er studiecirkel till Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu. På Bildas hemsida finns blanketten ”Anmälan om studieverksamhet” som du kan skriva ut. Be deltagarna att fylla i sina uppgifter. Skicka sedan in blanketten till närmaste Bilda-kontor. Det är möjligt att göra detta även digitalt. Du får tillbaka en färdigtryckt närvarolista. På denna lista fyller du i deltagarnas närvaro vid varje träff. I slutet av terminen skickar du den ifyllda listan tillbaka till Bilda som registrerar den och sänder en ny lista för kommande termin, om ni fortsätter. En församling som rapporterar sin verksamhet till Studieförbundet Bilda kan få stöd i form av olika utbildningar och till exempel Bildas ledarlåda. Bra att känna till: när ni anmäler deltagarna till Bilda är de försäkrade under den tiden de är i undervisning hos er.